Aldersopsparing modregning i efterløn

En pensionsordning er ikke altid den bedste pensionsopsparing. Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg ved at spare op i frie midler eller afdrage gæld. Det vil vi anbefale, at du gør, hvis du gerne vil have et større engangsbeløb udbetalt den dag, du går på pension. Som reglerne er nu, er aldersopsparing også attraktiv, fordi aldersopsparingen ikke bliver modregnet i folkepensionen.

Der bliver dog modregnet af opsparingen i efterlønnen. Medlemmer der har ændret en kapitalpension til aldersopsparing vil få modregning i efterlønnen , som om der ikke var trukket afgift fra pensionen.

A- kassen fremsender en pensionsoversigt sammen med efterlønsbeviset. Man skal tjekke, om det er de korrekte oplysninger a-kassen har modtaget, og om der er pensioner, der . Efterlønnere der har feriepenge til gode – og som overgår til folkepension inden ferieåret er udløbet – kan i visse situationer undgå modregning af feriepenge i efterlønnen , hvis de venter . Klik på din alder, og se hvordan din pension skal trækkes fra din efterløn. Får du udbetalt beløb fra dine egne pensionsordninger, bliver de modregnet i din månedlige udbetaling af efterløn.

Din efterløn bliver modregnet den indkomst, du har via dine pensioner. Det betyder, at hvis du får udbetalt mange penge via dine egne pensioner, vil du modtage færre penge fra din efterlønsordning. Du får som udgangspunkt mindre i efterløn , hvis du har pensioner og andre indtægter end efterløn.

Beregning af din efterløn sker ud fra de pensioner du har og værdien af de pensioner.

Læs meget mere om modregning af pension i efterløn på Krifa. Aldersopsparingen kan placeres kontant, i værdipapirdepot og pensionspuljer. Værdien af din aldersopsparing kan medføre modregning i din evt. Udbetaling kan tidligst ske, når din efterlønsalder er nået og senest år efter. Du kan vælge at få aldersopsparingen udbetalt som et engangsbeløb . Får jeg et fradrag for at indbetale til en aldersopsparing ? Omvendt betaler du heller ikke en afgift, når den skal udbetales.

Jeg skriver på vegne af min mand Preben. Nej, aldersopsparingen . Preben modtager tab af erhvervsevne fra PFA og kan modtage dette frem til han går på folkepension, som jeg . Hvordan påvirker mine pensioner min efterløn ? Dine pensionsordninger kan have indflydelse på din efterløn. Pensioner skal modregnes i din efterløn. Nogle typer af pension bliver nemlig modregnet i din efterløn. Hvis du vil på efterløn.

Indbetal på aldersopsparing. Lav beskatning på afkast. God opsparingsform, hvis du betaler bundskat. Giver ikke modregning i folkepension.

Oversigt over indtægtskilder i pensionsalderen. Pengene kommer fra mange forskellige kilder. Vigtigst: Ingen mulighed . Har du en pensionsordning, og vælger du at gå på efterløn , når du når efterlønsalderen, får du mindre udbetalt i efterløn. Din pension modregnes i din efterløn.

Modregning sker uanset, om du får udbetalt beløb fra din egen pension. Venter du med at gå på efterløn , til to år efter, du har nået . Man skal dog være opmærksom på, at hvis man vælger at gå på efterløn , bliver aldersopsparingen dog modregnet. Eller du kan supplere den . Her skal det bemærkes, at udbetalinger fra ”sumudbetalte” pensioner som kapitalpension og aldersopsparing ikke tæller med som en indkomst, og først tæller med som formue, når de er blevet udbetalt.

Har du en kapitalpension eller en aldersopsparing , kan du få dem udbetalt i flere bidder eller på én gang. Er du på efterløn eller planlægger at gå på efterløn , skal du være opmærksom på, at udbetaling af din pension kan medføre modregning i din efterløn ​. Kontakt derfor din a-kasse og få .