Aluminium fremstilling

Da aluminium har meget lavere massefylde, er rumfanget af produktionen mange gange større end for kobber . Efter jern er aluminium det mest anvendte metal. Flyvemaskiner indeholder over ton aluminium legeret med kilo kobber. Derfor egner aluminium sig til fremstilling af dåser, gryder og alufolie.

Aluminium er modstandsdygtigt over for rust og anden tæring.

Ting af aluminium angribes ikke af syrer, mens baser ødelægger . For at bryde denne forbindelse kræves meget elektricitet. Det er et sølvhvidt letmetal med en vægtfylde på 7. Det skyldes, at der på aluminiumsoverfladen dannes . Væsentligste miljøbelastninger. Gennem tiderne er en række metoder til fremstilling af primær- aluminium blevet afprøvet.

Af disse er tre interessante.

Udgangspunktet er bauxit, der er en aluminiummalm. Det raffineres som første trin til aluminiumoxid (alumina). Andet trin er behandling i et elektrolyseanlæg, hvor der sker en spaltning af aluminia til aluminium og ilt. Elektrolysen er meget energikrævende, . Foruten å være et typisk lettmetall, kan aluminium lett formes og bearbeides ved valsing, pressing, ekstrudering, trekking og trykking. Det egner seg dessuten utmerket til fremstilling av støpegods.

For mange anvendelser har . Fra bauxit til aluminium. Omkring af verdensproduktionen af bauxit raffineres til aluminiumoxid . Allerede i år kan Islands eksport af aluminium overhale fiskeeksporten. En ny aluminiumsfabrik i det østlige Island står færdigbygget.

Den er kilometer lang og bruger rå mængder af energi, som både er rigelig og ren i Island. Jern står nogenlunde i midten af spændingsrækken, så jern kan udvindes af jernmalm ved at bruge det billige kul. I Island er der en fabrik i Reykjavik, der fremstiller aluminium , og . Energiforbruget ved produktion af sekundær aluminium udgør kun ca.

Mange producenter af aluminium benytter i dag blandinger af primær og sekundær aluminium til fremstilling af . ALUMINIUM , aluminium til et hvert formål! Der kommer hele tiden nye anvendelsesmuligheder for alu- miniumsprodukter, og metallet bliver mere og mere brugt til at erstatte andre dyrere metaller. Aluminumoxi som dannes under fremstilling af rent aluminium ,. Vælger I Voxen Technology som leverandør, får I et kompetent og faglært team. Tilførsel: Kommunale anlæg, forbrænding, frivillige indsamlingsordninger, forbrugere. Tilførsel: Anlæg, der fremstiller aluminium og legeringer, fremstilling af halvfabrikata og slutprodukter.

GENANVENDELSESPROCESSEN. Anodiseret aluminium er meget modstands- dygtigt over for korro- sion. Fremstilling av aluminium ved elektrolyse av aluminiumoksid er svært energikrevende.

Principskitse for produktion af aluminium. Symbolske, idet bauxitten non- hall.