Ansøgning om askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de . Her er der tale om en såkaldt askespredning over havet.

En askespredning indebærer, at afdødes aske spredes over åbent van hvilket betyder over havet, større fjorde eller bugter. Hvis man vil være sikker på, at ønsket om spredning af asken bliver .

Jeg er gjort bekendt med reglerne om askespredning , herunder at: – Spredning over havet skal foregå over åbent van det vil sige på havet eller større fjorde eller bugter. Det ikke er tilladt at sprede asken over en sø. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller at sænke urner med aske i havet. Hvem sørger for askespredningen ? Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på . Foretrækker du at tage afsked ude på havet?

Vores bedemand hjælper dig med at arrangere en smuk bisættelse efterfulgt af askespredning over hav. Uldahls hjælper Dem med at udfylde ansøgningen om askespredning og overbringe den til begravelsesmyndigheden.

Afhold en mindeværdig ceremoni med spredning af aske og blomster. Askespredning til søs – en mindeværdig afsked. Regler for askespredning som borgerlig bisættelse. Et eksempel på spredning af aske i Øresund. Se her hvordan en borgerlig begravelse med askespredning på havet kan afholdes.

Fakta: En bisættelse for askespredning over åbent hav kan gennemføres med først en klassisk bisættelse i kirke og derefter en privat begravelses-handling til havs. Men der er intet lovkrav om. En afdød skal enten begraves eller brændes. Men hvis der ikke foreligger en sådan ansøgning , kan den lokale præst give dispensation til askespredning.

Bedemanden laver det fornødne papirarbejde for opnåelse af tilladelse til askespredning. De nye regler betyder, at der ikke længere skal søges tilladelse hos Kirkeministeriet til askespredning. Tidligere givne tilladelser er dog stadig gældende.

Vil du gerne have spredt asken over havet, kan du skriftligt registrere dit ønske. Efter ansøgning til Kirkeministeriet, kan der gives tilladelse til askespredning over åbent hav. Der kan ikke gives tilladelse til spredning over sø.

Det skal valig;re et bestemt, udtalt ønske fra afdøde, at der skal ske askespredning over åbent hav. Asken kan også deles og nedsættes på gravsteder i to lande. Tilladelse til askedeling skal gives af stiftet.

Ansøgning sendes til Kirkeministeriet, med angivelse af navn, cpr. Vi hjælper gerne med ansøgning om både askespredning og askedeling. Har I spørgsmål eller andet I ønsker . Ansøgninger om askespredning skal ikke være særligt motiverede for at blive imødekommet.

Tilladelser gives såvel i tilfælde, hvor der er ansøgt om spredning af aske efter en afdød person, som i tilfælde hvor en person i levende live ansøger om, at den pågældendes aske til sin tid spredes over havet.