Arbejdsmiljø styrelsen

Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vi fører tilsyn med virksomheder med henblik på at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Her finder du viden og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet og gode råd til, hvordan du kommer i gang som ny arbejdsmiljørepræsentant.

Nyt materiale til undervisning i arbejdsmiljø. Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet et undervisningsmateriale om arbejdsmiljø til klasseundervisning.

Ny guide til social- og sundhedsområdet åbner for tabuerne om borgernes seksuelle adfærd. Guiden skal hjælpe medarbejderne med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak me. Seksuelle krænkelser i omsorgsarbejdet er tabu.

Ansatte, som oplever seksuel opmærksomhed eller . DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Udgiver: Sundhedsstyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. Til undervisere i arbejdsmiljø indenfor Fødevarer , Jordbrug og Oplevelser. Bag sitet står BAR – Jord til Bord. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Når man udfører et arbejde, bliver man udsat for påvirkninger. Hvis man er ansat i en virksomhe og er med til at fremstille produkter, risikerer man at blive udsat for en arbejdsulykke.

Eller man risikerer at blive invalid på grund af et dårligt arbejdsmiljø – hvis man har ensidigt gentaget . Alle lederuddannelser skal have et obligatorisk modul om psykisk arbejdsmiljø. Djøf og AC vil have psykisk arbejdsmiljø ind som obligatorisk element i lederuddannelserne. Politikudvikling og tværoffentligt samarbejde er rigtig spændende felter at arbejde med”. Det er spændende at arbejde et ste som er meget mangfoldigt med mange forskellige medarbejdere.

Her er et godt socialt miljø, og det er også noget . Arbejdsmiljø er et samspil mellem de påvirkninger, relationer og vilkår, som du arbejder under på din arbejdsplads. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, at den enkelte medarbejder:. Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for, hvor godt . Hvorfor talentudvikling i Beskæftigelsesministeriet?

Rikke Gierahn Andersen, Erik Cloyd Ebsen og Gordon Ørskov Madsen stiller op til valget til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Et stærkt felt, lyder det fra styrelsen i. Rammerne for vores fysiske arbejdsmiljø. I Moderniseringsstyrelsen lægger vi vægt på, at vores fysiske rammer er fleksible, inspirerende og understøtter videndeling. Vores hus og hvem vi deler det med. Omkring 3medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen har deres daglige gang i Skt.

Faglig sekretær i HK-Handel i Århus, Inger Lise Eriksen Jensen, har undersøgt en række sager om psykisk arbejdsmiljø. Der er ingen lovgivning vi kan bruge, når . Hver tredje organisation bryder arbejdsmiljøloven ved ikke at lave en arbejdspladsvurdering. Men hvem har egentlig ansvaret for jeres arbejdsmiljø ?