Arbejdsmiljøloven alenearbejde

Find regler om arbejdsmiljø fx gældende love, bekendtgørelser og vejledninger. De vigtigste regler om arbejdsmiljø. Se hvordan du skal bruge arbejdsmiljøloven og din arbejdspladsvurdering til at træffe de rette forholdsregler, så alene-arbejde kan foregå forsvarligt. Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde.

Kort fortalt om alenearbejde. Gode råd til virksomheden.

Personalepolitik og handlingsplaner. Alenearbejde kan være belastende. Retningslinier ved ulykker eller fare. Social kontakt med kolleger og ledelse. Information og uddannelse.

Det fysiske arbejdsmiljø. Rådene er både til dig, som er alene uden kontakt til kolleger og leder i det meste af din arbejdstid og til dig, som kun arbejder alene ind i mellem. Hvordan vil I tage alenearbejde med i jeres arbejdsplads- vurdering.

Tal med din arbejdsmiljø -, tillidsrepræsentant eller leder,.

Hvis det er nødvendigt, at du arbejder alene, skal arbejdet tilrettelægges, så der ikke kan opstå farlige situationer. Læs mere om alenearbejde her. Psykiske forhold: Psykisk arbejdsmiljø , stress, mobning, kommunikation og konflikthåndtering, samt. Kontakt din arbejdsmiljøgruppe eller arbejdsleder, hvis du er utryg eller usikker ved alenearbejde.

Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i. Denne pjece beskriver, hvordan virksomheder- ne skal anvende arbejdsmiljølovens regler og deres arbejdspladsvurdering til at træffe for- holdsregler, så alene-arbejde kan foregå forsvar- ligt, samt hvilke arbejdsopgaver, man ikke må. At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov. Helbredsrisikoen i forbindelse med alenearbejde er altså ofte knyttet til faktorer, der har med det psykiske arbejdsmiljø at gøre.

Nedenstående beskrivelser gæl- der derfor ikke kun for alenearbejde. Men som tidligere nævnt er det kombinatio- nen af alenearbejde og en række andre krav i arbejdet, der kan medføre . Den omhandler sygehusets . Instruktionen retter sig til sygehusets ansatte, der udfører planlagt alenearbejde. Flugtveje, alarmer og alenearbejde.

Der skal desuden være en særlig opmærksomhed på alenearbejde , udearbejde og arbejde i borgerens hjem. I arbejdsmiljøloven sondrer man derfor mellem grupper unge. Børn og unge skal have grundig oplæring og instruktion, . Mobning og seksuel chikane – ikke ved ”udefra” kommende vol risiko for vold og alene-arbejde med risiko for vold.

Ensidigt gentaget arbejde. Arbejde der udgør mere end af arbejdstiden.

Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros.