Arbejdsmiljøregler

Alle arbejdspladser er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder, at der er bestemte regler omkring arbejdsmiljø, som din arbejdsplads skal opfylde. Der er også en grund til, at der er arbejdsmiljøregler. Det er for at sikre medarbejdernes psykiske og fysiske velbefindende og for at beskytte dem.

Læs om arbejdsmiljøloven , bekendtgørelser og at-vejledninger, og hvordan reglerne kan bruges. Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet.

Loven er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Har du styr på de nye arbejdsmiljøregler ? Kurset henvender sig til medlemmer af en sikkerhedsgruppe, der har taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for mere end år siden. Find de relevante regler for indretning af kliniske arbejdspladser her – og produkter, der opfylder kravene. Bøderegn til byggeriet for brud på arbejdsmiljøregler Sikkerheden på danske byggepladser er ikke god nok.

Alt for mange håndværkere kommer til skade, flere endda alvorligt. Ny og nem hjælp til arbejdsmiljøregler og bekendtgørelser.

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg” er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og. Meld dig ind i GLS-A og få rådgivning om arbejdsmiljøregler og arbejdsmiljøloven inden for landbrug-, gartneri- og skovbrugserhvervene. Afsnittet er kun tilgængeligt, hvis du er logget ind og har licens til bogen. Før du går i gang: Et arbejdsmiljøproblem? I et forsøg på at lette brugernes tilgang til regelgrundlaget, udgiver Trafik- og Byggestyrelsen nu en vejledning til reglerne.

Søfartsstyrelsens vejledning vedrørende arbejdsmiljøregler ved værftsarbejde om bord på skibe, og arbejde der må ligestilles hermed. Formålet med denne vejledning, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og. I medfør af § b og efter bemyndigelse i henhold til § i lov om arbejdsmiljø, jf.

Offentligt ansatte i EU kræver strammere arbejdsmiljøregler. Arbejdstilsynet, er at klarlægge, hvornår danske skibe er underlagt . Kommende rammer for arbejdsmiljøet i EU må bygge på strammere regler og fokusere på stigende problemer med muskel- og skeletskader, stress, psykisk arbejdsmiljø ud over generelt at få nedbragt antallet af arbejdsulykker, mener den europæiske faglige for . Disse procedurer er kommet udefra i den forstand at de ikke er begrundet i forhold i regelproceduren for arbejdsmiljøregler , men i generelle finanspolitiske hensyn. I Danmark derimod er kravet om en formaliseret procedure for konsekvensberegning oprindeligt udsprunget af specifikke forslag til arbejdsmiljøregler , som af . Nye arbejdsmiljøregler vedtaget.

Folketinget har netop vedtaget et . Her på siderne kan du læse om de væsentligste krav til arbejdsmiljøet.