Askespredning i skov

Ifølge lovforslaget kræves det, at afdøde skriftligt har ønsket en askespredning over åbent hav. Det krav kan dog fraviges, hvis begravelsesmyndigheden vurderer, at det uden tvivl var afdødes ønske. Forslaget blev oprindeligt udtænkt af Det Radikale Venstre, og med opbakning af alle partier blev det . Vælg selv: Bliv begravet i skoven eller i havet. Hvis man vælger at få Mogens Ellerbæk eller Palle Blem fra Slæbebåden Jacob til at stå for ?

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de . Hans sønner fortalte, at bedemandsfirmaet på forhånd havde sikret sig, at det er lovligt at foretage askespredning i den skov , og da lodsejeren havde givet tilladelse, var der ingen hindringer for det, så sønnerne ville . Ikke over lan i skov eller fra fly. Asken udleveres i en urne fra os. Urnen må ikke dumpes i vandet, men skal åbnes.

Herefter spredes asken ud i vandet, og urnen destrueres.

Det skal naturligvis foregå stille og roligt, . Det er som noget nyt i Danmark ved at blive en mulighe men der er visse krav, der skal være opfyldt, og kun enkelte kommuner tilbyder det i dag. Bioaskebekendtgørelsen indeholder ikke specifikke regler, der regulerer hvilke arealer, der er egnede til askespredning. I følge loven er alle skove lige egnede ifht. Udgangspunktet må være, at arealer hvor der bliver, eller vil blive.

Askespredning over havet har altid været en populær måde, at få spredt sin aske. Hos os hjælper vi dig fra start til slut med denne proces. Er der ikke en skriftlig anmodning, kan det være svært for de efterladte at få afdødes ønske opfyldt. I disse tilfælde er det begravelsesmyndigheden i bopælssognet, der træffer beslutningen. En begravelse er dyr, men du må stå for en hel del ting selv.

Samvirke guider dig til en begravelse, hvor du gør mange til selv. Bliv klogere på reglerne for blomster og kørsel med rustvogn. Vil du gerne have spredt asken over havet, kan du skriftligt registrere dit ønske. Tidligere skulle man bede om Kirkeministeriets tilladelse for at udføre en såkaldt askespredning , men i dag kræver det blot, at den afdøde tydeligt har ønsket lige netop dette ritual.

Muligheden for at få strøet sin aske over havet forudsætter en personlig stillingtagen, hvor afdøde forinden har givet skriftligt . Simon Skov , Morten Ingerslev.

Beskrivelse Inspiration Anmeldelser. Klik i en eller flere af tjekboksene på emner du gerne vil kombinere. Dimensionshugst i bøg og rødgran. Skov – og Naturstyrelsen, Carlsen- Langes Legat, Vemmetofte . Blandt andet skal det blive meget lettere, at blive begravet i en skov. I dag er dette kun lovligt, hvis.

Ud over fredninger kan der være en række rådighedsindskrænkninger på naturarealer både i og uden for skov , som kan begrænse frihedsgraderne for anlæg og drift af begravelsespladser. Oversigt over forslagene. Inden for Miljøministeriets . Med HedeDanmarks Flisaskekoncept kan du føre næringsstofferne tilbage til din skov.

Detaljer: Kategori: Skov. Stigende mængder træflis og træpiller i energiforsyningen giver tilsvarende større askemængder (– pct. af træmængden), som værkerne skal af med. I stedet for deponering er der interesse for at få asken og dermed gødningsværdien tilbage til skoven.