Askespredning til søs

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de . Askespredning til søs – en mindeværdig afsked.

Afhold en mindeværdig ceremoni med spredning af aske og blomster.

Regler for askespredning som borgerlig bisættelse. Et eksempel på spredning af aske i Øresund. Se her hvordan en borgerlig begravelse med askespredning på havet kan afholdes. Har afdøde nær familie i udlandet eller stærk tilknytning til andre steder end Danmark, så er det muligt at dele asken og få den ene halvdel enten begravet eller spredt til søs i Danmark og den anden halvdel transporteret til udlandet.

I at få delt asken, så kræver det yderligere . Gør det selv-guide: En bisættelse med askespredning over hav kan gennemføres med en klassisk kirkelig højtidelighed eller med familiens afsked på et kapel. Kisten køres i rustvogn til krematoriet, og søurnen kan afslutningsvist udleveres til familien, så de kan forestå selve askespredningen til søs. Flere og flere vælger i dag at udsætte urnen og sprede asken til søs.

Forløbet er: Når alle er vel ombord gives inden afgangen – informationen om skibets oprindelige brug, indretningen, sikkerheden ombord og efter aftale med pårørende gives information om forløbet af . Aske kan blive spredt over åbent hav, herunder i Øresun hvis den afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Der sejles til det sted vi har aftalt . Det er ikke tilladt at foretage en askespredning over en sø i Danmark. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og askespredningen skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Begravelses Service kan ligeledes arrangere begravelse til søs.

Enten med eller uden deltagelse fra de pårørende. Hvem sørger for askespredningen ? Derfor har vi udarbejdet en procedure for askespredninge. Mindst 2meter fra land. Kan lade sig gøre, hvis afdøde . Yderligere informationer. Varighed: Hele ceremonien har en varighed af 2-timer.

Område: Kystnært område mel- lem Strandby og Sæby. Såfremt ønsket medfø- specifikt rer sejltid udover 3. Sol, forår og askespredning til søs. Om formiddagen samlede en blandet besætning sig på Holmen for at klargøre MHV 9”Hvidsten”.

Der bliver taget imod cirka civile gæster. Anledningen: En årig . Som et alternativ til et gravsted på kirkegården, kan De vælge at sprede afdødes aske over havet. Uldahls hjælper Dem med at udfylde ansøgningen om askespredning og . Det skal foregå over åbent hav og minimum 2meter fra land. Færgen MØN tages i brug til den sidste rejse.

Geografisk, historisk og kulturelt har danskerne et nært forhold til havet. Og så er askespredning til søs billigt, nemt og moderne. Men tendensen afspejler også tidens afkristning og traditionstab. Kontakt Marine Hjemmeværnet de sejler ud til askespredning til søs og bedemanden sørger for papirerne.

Til gengæld må du godt tage hende med på en sidste rejse til søs. I Aarhus har Fonden Jakob sat askespredning på havet i system med bugserbåden Jakob. Alene inden for de seneste tre måneder har fonden modtaget af den slags forespørgsler.

Er det lovligt at sprede asken over havet ? Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket det. Søværnet-, Marinehjemmeværnet eller andre værn, det kan også være . Vil du gerne have spredt asken over havet, kan du skriftligt registrere dit ønske.