Beregning af forindstilling

Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengs- anlæg. RA-N leveres i udførelser til gevindrør, med krom overflade og til press- systemer. Indregulering af varmeanlæg.

Grundlag for beregning af vandmængder. Ptab, total – Pvinduer, total.

Demontering og forindstilling af danfoss radiatorventil. Forudindstilling bruges, så vidt jeg tolker Danfoss diagrammer, ikke i forbindelse med termostatventiler, idet foudinstillingen er beregnet til max indstilling på ventilhoveder, som ikke er termostatiske. Max indstillingen bruges til at begrænse gennemstrømningen i ventilen og dermed radiatoren. Anbefalet forindstilling , 2. Forindstilling af Danfoss radiatorventiler og returkoblinger.

Desværre og det opdagede jeg først i dag, føler denne Alpha Reader ikke med Alphapumpen og jeg vil ikke her og nu, give ca. Termostatstyrede radiatorventilerTil et 2-strenget anlæg bør du vælge termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling eller med elektronisk automatik.

Indbygningsventilen kan anvendes i både et-rørs og to-rørs systemer med cirkulationspumpe. Ventilens pakdåse kan udskiftes, mens anlægget er i drift. RA-N har rød dækhætte, og RA-U har gul dækhætte. RA-U ventiler er fortrinsvis beregnet til varmeanlæg med små flowmængder gennem radiatoren. Hermed er den indbyrdes relative varmebalance sikret.

Programmet er nemt at anvende og er tilgængelig på varme. Anvendelsesområde: Varme- og køleanlæg. Ved beregning af Kv efter formlen, gå direkte til trin 4).

RA- UR egner sig specielt til udskiftning af allerede installerede ventilhuse af typen . RA-UR monteres i radiatorens returløb. På 2-strengsanlæg anbefales det at udskifte manuelle radiatorventiler til termostatventiler med forindstilling. Endvidere anbefales det at montere termostatventiler med forindstilling på radiatorer, hvor der i forvejen er monteret returventiler (returventilerne bevares). Endelig anbefales det, at termostatventiler uden . Kvik Dim – for beregning af forindstilling til manifolden.

Beregning af nødvendigt flow til . Bestem varmebehovet for rummet.

Længde på de forskellige slangelængder noteres, brug event Danfoss edb program til notering og beregning af forindstillinger ,. Kopi af indregulering med slangelængde afleveres til husejeren. Montering radiatorkoblinger. Ved projektering en normal varmetabsberegning for.

Hvis Δp og ønsket vandstrøm er kendt, beregnes Kv ud fra formel eller.