Blanket til askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de . Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Udfyld blanketten for at angive dit ønske om askespredning over åbent vand.

Læg den sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Når de pårørende anmelder dødsfaldet skal blanketten vedlægges. En askespredning indebærer, at afdødes aske spredes over åbent van hvilket betyder over havet, større fjorde eller bugter. Husk at påføre navn, Deres personnummer, dato og underskrift.

Vi anbefaler, at De lægger den udfyldte . Skriftligt ønske om askespredning. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes . Nye regler om askespredning over åbent hav. Gør det selv-guide: En bisættelse med askespredning over hav kan gennemføres med en klassisk kirkelig højtidelighed eller med familiens afsked på et kapel.

Jeg er gjort bekendt med reglerne om askespredning , herunder at: – Spredning over havet skal foregå over åbent van det vil sige på havet eller større fjorde eller bugter. Det ikke er tilladt at sprede asken over en sø. Du kan også bestille den hos Bugtens . Hvis afdøde har et stort ønske om at blive spredt ud over åbent hav. Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir.

Der er stadig flere som vælger askespredning ,. Nogle gange er det bedemanden som sørger for askespredningen , hvorefter familien får besked hvornår og hvor det er sket. Se blanket til spredning af aske ​. Ligger der ikke et skriftligt ønske er det begravelsesmyndigheden, der giver tilladelse til askespredning. Min Sidste Vilje, eller via personregistrering. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Vil du gerne have spredt asken over havet, kan du skriftligt registrere dit ønske. Askespredningen skal foregå over åbent vand – dvs. Ifølge lovforslaget, som er sendt til høring, vil askespredning over vand indgå som valgmulighed på linje med kiste- begravelse og nedsættelse af urne på kirkegården, når pårørende udfylder en blanket i forbindelse med dødsanmeldelse, hvor der samtidig tages stilling til begravelsesform.

Blanketten er IKKE et krav.