Clorius flytteaflæsning

Bestilling af flytteaflæsning. Er du både administrator og ejer, vælg da administrator. Administrator, Ejer, Andelshaver, Lejer, Vicevært. Fraflytters navn og gamle adresse. Henvendelser vedrørende flytning.

Bekræftelse på bestilling af flytteaflæsning. Mange tak for din henvendelse. Vi har registreret den ønskede flytteaflæsning. Du får tilsendt en kopi af de registrerede informationer pr.

Skulle du mod forventning ikke modtage denne, bedes du tjekke dit spam filter. Sjællan Lolland og Falster. Bornholm Årsaflæsning samt reparation af målere. I perioden ringede jeg og bestilte en flytteaflæsning. Hvordan kan man forsvare et gebyr af den størrelse når der ikke skal foretages en fysisk aflæsning ? Manden fra clorius som vi tidligere har haft var ellers virkeligt flink men fatter ingenting af det her, sad og ventede på at han skulle komme forbi for afmåling af.

Varmeregnskabet går i nul, men jeg skal alligevel betale mange penge tilbage, da Ista Clorius opkræver et aflæsningsgebyr. De penge kan jeg ikke lige. Her blev der ikke betalt noget til varme aflæsningen, da det var den normale aflæsning , som var indregnet i aconto varmen. I de andre tilfælde har . Jeg kontaktede ham og blev henvist til, at jeg skulle kontakte Ista Clorius.

Her svarede de, at vi bare skulle betale ekstraregningen, og så ville det hele blive reguleret i næste varmeregnskab. Det gjorde vi så i god tro. Vi bestilte desuden en flytteaflæsning , som viste, at der kun har været et forbrug på 25 . Displayet skifter mellem visninger: 1. Brunata måler energiforbrug, sørger for fakturering på grundlag af faktisk forbrug, øger bevidstheden om ressourceforbrug og støtter miljø- og cleantech initiativer. Prisen per enhed varierer fra år til år, da prisen afhænger af både det samlede aflæste forbrug og udgiften fra værket. Hvis dette ikke var det svar, som du søgte, er du velkommen til at kontakt os.

Radiobaseret forbrugsmåling ))) Fordelingsregnskaber og analyser. Spar på spildvarmen – du kan bruge radiatormålerne til mere end du tror! Den årlige forbrugsmåling foretages af Techem – for egenkontrol se her.

Nyt EU krav om aflæsning af dit forbrug af vand. Røgalarmer i vores opgange. Energistyrelsen har i fastsat, at hvis det.

Ista har givet det bedste tilbud på at opsætte helt nye digitale målere . Bor du i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Se her, hvis du skal aflæse måler, mangler strøm eller vil i kontakt med os.