Comptonspredning

For røntgenstråling med bølgelengder lengre enn Compton-bølgelengden, vil den spredte strålingen ha omtrent samme bølgelengde som den innfallende strålingen. Store” energioverføringer ved hver vekselvirkning. Viktigste typer vekselvirkninger: – Fotoelektrisk effekt. Fotoner har ”lang” rekkevidde.

Tilsvarende spredning av gammastråling mot atomkjerner kalles Delbrück- spredning. Ved lengre bølgelengder i det synlige og infrarøde område foregår elastisk spredning vesentlig som Rayleigh-spredning, .

Etter denne delen skal elevene kunne. Comptoneffekten illustrerer partikkelnaturen til gammastråling. Når et gammakvant preller av på et elektron, avhenger dets energitap av spredningsvinkelen. Settet inkluderer to sett skallformede targets samt en sentral holder med justeringsskruer og blyabsorber.

Disse rotasjonssymmetriske aluminiumtargets gir en høy . De ytterste elektronene i et atom er løst bundet og vil gi opphav til Compton- spredning av et innkommende foton. I dette eksperimentet blir lyset spredt mot elektroner i eit stoff, som i . Braggs lov og Ewalds konstruksjon.

Thomson- og Comptonspredning. Strukturfaktorer og utslokningsregler. Røntgenstråling og vekselvirkning. Atomformfaktor, resonansspredning og Debye Waller faktor. Spredning i perfekte og imperfekte krystallinske systemer.

Elementer av strukturanalyse. Eksperimentelle metoder . Har svært med denne opgave, vil nogen hjælpe mig? I denne øvelse betragter vi compotonspredening mellem en foton med bølgelængden 600nm og en fri elektron i hvile. Den spredte foton bevæger sig i de. Jeg skriver SRP om stød og skal også analysere comptonspredning.

Min vejleder vil have at jeg viser at det giver samme resultat om jeg regner klassisk eller relativistisk på comptonspredningen. Men en fotons masse kan jo kun regnes relativistisk, så hvordan regner jeg klassisk på det? I læreplanen for fysikk står det at eleven skal kunne.

Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk. Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og . Lærebøkers fremstilling av kvantefysikk : En kvalitativ komparativ undersøkelse av hvordan lærebøkene i Fysikk fremstiller fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur, og hvordan dette representerer et brudd med klassisk fysikk . Pair Production in Nuclear .