Destillation af alkohol rapport

Beskrivelse: En god rapport om destillation af alkohol. Det er en god ting at kigge den igennem, da der kan være fejl. Opgaven er i PDF- format og fylder sider.

Vi har fået fat i en flaske rødvin og vil gerne finde ud af , om der nu også er alkohol i produktet. Her opvarmes rødvinen, som indeholder både sprit og vand. Ethanolen fordamper op gennem vinkelrøret og kommer hen i .

Hvis man nu har glemt det, eller genrne vil genopfriske det, så er her min opstilling og en video hvor jeg snakker løs i alt for lang tid mens jeg varmer på en dårlig rødvin. Destillering udnytter at ethanol har et lavere . Rapporten handler om alkohol. Mere præcist undersøger vi ethanolgæring og destillering af ethanol. Vi søger også at påvise udviklingen af COfra gærcellerne. Vi kommer også ind på bestemmelse af ethanols densitet og mængdeberegninger.

Afsnittet om fejlkilder er mangelfuldt, og . I dette tilfælde bestemmer vi. Bagefter kan man finde øllens , ved at aflæse alkohol procenten på standardskurven.

Formålet med dette alkohol projekt, var at opnå forståelse for teorien omkring alkoholers opbygning, navngivning, egenskaber m. Samt prøve at fremstille ethanol ud fra gær og glucose, og senere foretage en destillation af det gærede ethanol. For at til sidst at prøve at bestemme ethanolindholdet ved to forskellige . SPAR 1KR VED KØB FOR 6KR. GÆLDER CYKELTØJ – KUN FOR NYE KUNDER. Samtidig dannes culdioxi der er en gas. Når gærbrød hæver, skyldes det netop carbondioxi dannes ved gæring af sukker.

Jeg undersøger organisk kemi og fokuserer især på alkoholer. I teorien redegør jeg for alkaner, alkoholer, gæring og destillation af ethanol (her kommer jeg blandt andet ind på, hvad en azeotrop blanding betyder). Jeg beskriver derudover to forsøg, hvor vi først fremstillede alkohol via gæring og destillerede vores blanding.

Efterfølgende kan vægtprocenten (gram alkohol pr. 1gram væske) bestemmes ud fra en standardkurve. Destillation af vand og sprit ( rapport 1) – Duration: 1:30. En standardkurve skal tegnes ud fra et udleveret datamateriale – i dette tilfælde densiteten af blandinger af vand og ethanol ved forskellige koncentrationer (masseprocent) ethanol. Tegne forsøgsopstillinger.

Produkt Individuel rapport på sider. Biologidel (se mappe i pæd. værksted). Læsestof Noter fra alkohol og samfund. Emner Danskernes forbrug af alkohol.

Som følge af atmosfærens stigende indhold af CO har der i de senere år knyttet sig større og større interesse i udvikling af energikilder, der ikke øger atmosfærens indhold af drivhusgasser. Her kommer ethanol ( alkohol ) ind som den pt. En destillation laver man for at adskille eller flere væsker. Hvordan skiller vi ren alkohol fra en gæringsblanding?

Har svært ved at sammenkoble teori og praksis – derfor skrives rapport , som rettes. Projektet kan laves tværfagligt med. Kommer kursisterne selv frem til, . Thomas Rasmussen VUC Fyn Kemi B: Identifikation af en alkohol Afleveres 13.

Fremgangsmåde: Densitet bestemmelse: Densiteten bestemmes ved at veje 1mL af den ukendte alkohol på en vægt. Alkoholen udtages med fuldpipette. Under nedenstående punkter bæres beskyttelsesbriller!

Bestemmelse af ethanolindholdet i vin eller gæringsprodukt. Formål: At bestemme ethanolindholdet i vin eller et gæringsprodukt. Foruden ethanol og vand indeholder drikkevarer andre stoffer f. Disse stoffer fjernes ved at udføre en destillation.