Forbrænding af plast

Ved materialegenvinding af plast spares der også en væsentlig mængde ressourcer, om end det som minimum er nødvendigt at regranulere plastmaterialet, inden det er egnet til at blive forarbejdet på ny. I Figur er materialestrømmene ved materialegenvinding og energigenvinding ( forbrænding ) skitseret. Flere danske kommuner har spottet potentialerne i de store mængder ”uudnyttet” plastaffald fra husholdninger og har igangsat projekter, hvor plasten skal udsorteres fra husholdningsaffaldet for at undgå, at det ender i forbrændingsanlæg.

Fx er Københavns Kommunes vision, . Affald og genanvendelse er på dagsordenen som aldrig før – også når det kommer til plast. Og med god grund: Affald er nemlig en kæmpe ressource.

Danmark er blandt de bedste i verden til at udnytte vores affald og undgå, at det bare ender på en losseplads. Kick-off workshop: Vær med til. Fra plastaffald til ny plast – affald. Det bliver genanvendt og brugt til at lave nye ting af plast.

Det kan eksempelvis foregå sådan her: Hjemme hos borgeren bliver plasten lagt i en skraldespand som kun er til plastaffald eller i en skraldespand som er til både glas, metal og plast. Hver husstand smider i . Der findes mange forskellige slags plastik. Eller som industrien kalder det: plast.

Man kan godt sige, at plast er en stor familie af tusindvis af forskellige materialer.

Mange af de ting vi bruger i hverdagen er lavet af plastik : Legetøj, flasker, . Alle med hver sin egenskab. Her finder du spørgsmål og svar om plastik. Se også filmen og læs artiklerne til temaet om plastik. Finder du ikke dit svar, kan du stille et spørgsmål til Affald. Restprodukter fra forbrænding af affald.

Når man brænder affal opstår der nye affaldsprodukter fra processen. Dette affald er røg, slagge, gips, spildevandsslam og flyveaske, som er potentielt skadelige for naturen. De skal derfor behandles, inden de forlader forbrændingsanlæggene.

Når vi brænder affal vil der altid . Grønbog om PVC EU Kommissionen har endvidere fokus på PVC plast på baggrund af medlemsstaterne . Genanvendelse af PVC og anden plast er at foretrække, og både i Europa og Danmark gøres der meget for at øge genanvendelsesmængderne. Gennem VinylPlus-programmet genanvendes der hvert år omkring 600. PVC-affald i Europa, med et mål om 800. Desværre bliver kun lidt over at plast fra husholdningen genanvendt, resten bliver sendt til forbrænding , hvor plastressourcen afbrændes og derved udleder C02.

Som resultatet af, at affaldsforbrænding de sidste år har været den fortrukne attaldsbehandlingsform i Danmark, har vi affaldsforbræn. Det gælder, fx hvis man genanvender plast af lavere kvalitet til hegnspæle eller havemøbler. I sådanne tilfælde vil miljøgevinsten typisk være større ved effektiv energiudnyttelse af affaldet, altså forbrænding.

Dette gælder specielt for plast , der både kan udnyttes materialemæssigt og energimæssigt, siger . Ved at udsortere plast undgår man udledning af COi forbrændingsprocessen og opnår genanvendelse af plasten som substitution af virgin plast. Et virkemiddel særskilt på at udsortere plast i affald til forbrænding vil ikke tage højde for behovet for effektiv sortering og indsamling af . Derfor laver vi også løbende forsøg med bio-nedbrydeligt plast , som er et alternativ til traditionel plast. Vi stiller høje miljøkrav til både vores råvareleverandører og os selv. Derfor udforsker og afprøver vi konstant nye og mere miljøvenlige materialer og fremstillingsmetoder.

Søren Larsen, administrerende direktør SKY- . Overskudsvarme fra affaldsforbrænding er en grundingrediens i store dele af den danske varmeforsyning. Men i Aalborg har de måttet sande, at affaldet også umuliggør fossilfri varmeproduktion. Så længe der er olie-baseret plast i vores affal vil forbrændingen af affaldet og dermed den efterfølgende . Ifølge teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er et dansk anlæg til genanvendelse af plast et skridt på vejen til cirkulær økonomi.

Med det her udbud ønsker vi. Som det er nu, bliver plasten kørt til i Sverige og Tysklan hvis den da ikke ender sine dage på forbrændingen. Men med et centralt anlæg til . Ny, europæisk undersøgelse slår fast, at plast som materiale er langt mere klimavenligt end andre materialer – også selvom forbruget af det olieholdige materiale stiger med fem procent hvert år. Polyethylen er den type plast der fremstilles mest af på verdensplan. Ved forbrænding af ren polyethylen dannes COog H2O.

Man inddeler plast i to hovedtyper: termoplast og hærdeplast. Termoplast kan blødgøres ved opvarmning og størkner ved afkøling, et forhold af betydning . Udfordringer ved at genbruge plast. Sortering af plast er ingen let opgave.

Derfor skal man for det første sortere sit affal så vi undgår, at plast bliver sendt til forbrænding. Det vanskeliggør indsamlingen og.