Fotoelektriske effekt solceller

Solceller – Et strålende svar på den indlysende udfordring. Den fotoelektriske effekt. Populært sagt handler den fotoelektriske effekt om at generere elektricitet fra fotoner.

Hvori ligger forskellen helt præcist mellem fotovoltaisk effekt og fotoelektrisk effekt ? De består af polymerbaserede halvledere.

Endeligt en række solceller med flydende elektrolytter. De kommercielt anvendte i dag er af prismæssige- og udviklingsmæssige grunde især siliciumcellerne . Det afgørende er belysningen herunder bølgelængden af belysningen, Temperaturen af solcellen kan påvirke dens effektivitet. Alexandre-Edmond Becquerel opdagede den fotoelektriske effekt.

En solcelle vil i dag mindst holde ca. Det interessante er ofte effekten, . Energi fra solceller er derfor ikke baseret på opvarmning i modsætning til .

Han blev opmærksom på, at der opstod elektriske spændinger når visse kombinationer af materialer blev udsat for lys. Når solens stråler rammer solcellen, får dens elektroner tilført så meget energi, at de bliver slået løs og kan bevæge sig. Elektronerne vandrer gennem solcellen og skaber en spændingsforskel (volt) og danner dermed en elektrisk strøm . Blandt andet derfor har solceller længe været brugt i rumfarten, senere til specielle . Kort fortalt sker dette ve at lysets fotoner slår elektroner i solcellen fri, der grundet det elektromagnetiske felt kun kan bevæge sig i den ene retning. Når elektronerne kun kan bevæge sig i en.

Det er også den fotoelektriske effekt vi udnytter når vi bruger fotoceller, solceller og andre elektroniske gadgets der kan omdanne lys . Det giver en robust, holdbar og billig måde at producere strøm – læs mere her. Så når sollyset rammer en solcelle, så afgiver det elektroner fordi det modtager fotoner? Denne effekten har et stort teknisk anvendelsesområde, blant annet i slike lysmålere som benyttes i fotografering.

Man får da lyset som skal måles til å falle inn mot en liten metallplate. Når lyset treffer denne, frigjøres elektroner, som . Denne teknik benyttes gennem solceller også kaldet fotovoltaiske celler. Solen udsender hvert sekund rigtig meget energi i form af stråling.

En del af denne energi rammer Jorden.

Det kaldes den proces, hvorved lysets energi (fotoner) overføres til et andet stof. Det der sker er, at de energirige fotoner, som fx findes i ultraviolet lys, støder ind i et andet stofs elektroner med lavere energi og ”skubber ” dem ud af . Teknologiske fremskridt i forbindelse med solceller har ført til en . Selve solcellen er en halvleder af. Effektivitet: Polykrystallinske solceller har ofte en lidt lavere virkningsgra men pakningen i modulet er ofte tættere, så det opvejer cellernes ringere virkningsgrad.

Moduleffektiviteten er ca.