Fracking i danmark

Hydraulisk frakturering (også kaldet fracking ) er en metode til at skabe revner og sprækker (frakturer) ud fra en boring i undergrunden ved at pumpe en væske blandet. Boringen efter skifergas har den seneste tid skabt stor debat, især i Nordjyllan hvor de første boringer finder sted. Senest er skifergas kommet på byr.

TILLADELSE: Energiminister Lars Chr. Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking.

Derfor har de stort set ikke kigget til USA i deres rapport om fracking. I USA bruger de nemlig metoder, som man aldrig vil gøre herhjemme. Eksempelvis borer de meget tættere på overfladen, end man vil gøre i Danmark – afstanden mellem eventuelle fraktureringer og grundvandet vil være mindst 5 . Fracking efter skifergas er et tilbageskridt for klimaet, hvor Danmark ellers er kendt som foregangsland med ambitiøse energi- og klimamålsætninger.

Et flertal i Folketinget vil give et hollandsk firma ret til at udvinde olie og gas ved hjælp af den omstridte fracking -metode, hvor kemikalier pumpes ned i undergrunden. Aktivister fra Greenpeace protesterer mod fracking foran den franske energigiant Totals hovedkvarter i Danmark. Firmaet trak sig efter .

Måske har du hørt ordet i Tv-avisen? Det handler om at man i Danmark gerne vil bore ned i undergrunden, for at få fat i den gas der hedder skifergas. Problemet er bare at det måske er farligt for både naturen og grundvandet, at bore . Ifølge Energistyrelsen kan disse aktiviteter mod en yderligere godkendelse føre til fracking på dansk grund. Stop Fracking i Danmark.

I Danmark er vi stolte af vores rene grundvan men det er der snart ikke grund til at være længere. Ved at pumpe van sand og tilsætningsstoffer under højt tryk ned i boringen skabes revner og sprækker i skiferen, som giver øget passage for olie eller gas. Fokus på de skadelige virkninger for miljø og klima ved udvinding af skifergas – stop skifergasboringer i Danmark. Fracking -eksperimentet blev stoppet i Dybvad i Nordjylland gennem en stærk organisering af den lokale modstan og Nordsjælland blev hurtigt opgivet.

Sidste sommer ansøgte et hollandsk firma om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster. Dette kan både føre til endnu mere CO2-udledning og til brug . Demonstration og møde i går på Lolland. Lolland og Falster samler sig mod oliejagt, skriver den danske avisa Arbejderen.

Lokalbefolkningen gør sig klar til kamp mod energiministerens planer om at fracke efter olie og gas i området. Når borene dundrer i den nordjyske undergrun bliver vi nødt til at spørge os selv: Tør vi gamble med vores og fremtidige generationers drikkevan landbruget og det globale klima?

Mange lande har allerede sagt fra, og Danmark kan stadig nå det. Laget af skifergas var for tyndt til at gå videre, selv om der var positive indikationer, siger Henrik Nicolaisen, seniorkoordinator i Total Danmark til DR. Ved udvinding af skifergas bruger man hydraulisk frakturering – såkaldt fracking , der indebærer underjordiske sprængninger i skiferlagene og brug af . Ved fracking pumpes store mængder sand og vand blandet med kemikalier ned i alunskiferen, der derved sprækker, så metangas frigives og kan føres op gennem boringen med returvandet. I Danmark har det franske olieselskab Total i partnerskab med Nordsøfonden fået licens til efterforskning og . Berthelsen opfordrer politikerene til at forbyde brugen af fracking i Danmark.

Energi- forsynings- og klimaministeren vil på Energistyrelsens anbefaling give firmaet Nail Ressources (Nail Petroleum) tilladelse til efterforskning og udvinding af olie, gas og geotermi på Lolland-Falster. Greenpeace hoping Parliament will now ban shale gas drilling once and for all. Total gives up fracking plans in Denmark. Danmark forbød torsdag boring efter gas og olie på land og indre farvande. Dermed har landet opnået det, som Slesvig-Holsten ikke er lykkedes med: Et generelt forbud mod fracking.

Men på trods af det har ingen virksomheder fået lov til fracking i Tysklands nordligste delstat. Den danske regering lukker . Skotland har netop meddelt, at man vil sætte en stopper for udvinding af skifergas. Danmark bør også sige nej til skifergas, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Skifergas udvindes ved såkaldt fracking , hvor dybe jordlag sprækkes ved at pumpe kemikalier og store mængder vand ned i undergrunden.