Gann værdier

Måleområde : – 1digits. Kalibrering : Compack B er kalibreret fra . Målefeltet opstår mellem den aktive kugle på instrumentets top og den materialemasse som skal undersøges. Forandringer i det elektriske felt gennem materialet og fugtighed indikeres i digitalenheder.

Hydromette BL Compact B. Trykkes ingen tast inden for ca.

De aktuelle værdier gemmes og vises når apparatet tændes igen. Fremkommer batterisymbolet på displayet, er batteriet tomt. Anvendelse: Boliger, varehuse, museer, kontorer m. Let læselig display med forskellige måle værdier , f. Relativ luftfugtighed ( RF) og lufttemperatur (C) er målt med Systronik FTHygrometer. Gann Compact B, se afsnit 8. Se beskrivelse i afsnit 8. Fugtmålinger på betongulv i rum 1.

Ved besigtigelserne har vi, som førnævnt, hjemtaget i alt prøver til analyse på vort La- boratorium for Bygningssvampe. Stifterne er presset ind i respctive materiale og muliggøre en præcis måling af vandindholdet i savet træ , spånplader, finer og pap materialer op til en maksimal tykkelse på mm samt normal gips eller blandede plastre. Atfer målingerne kan tilgås mindstekrav nd maksimale værdier i hukommelse opbevaring afhængig af . Generelt lavere værdier på den øvrige del af . Nogle målere påstås at kunne registrere vandindhold op til , men som nævnt er værdier i det øvre område sjældent troværdige. Fonden bliver ofte forespurgt om sin vurdering af målemetoder, metodik, kriterier, værdier mv.

Skalaen går fra – 2digits, hvor området ved målinger i kældre op til normalt anses for tørt. Ved værdier over 1digits anses materialet for fugtigt og over 1digits, må der – uanset vægtfylde – påregnes begyndende forekomst af frit vand. Indstiksmåleren giver en absolut værdi for vandindholdet i træets yderste lag. Denne værdi overføres til farveklasse (rø gul , grøn).

Robust slaghammer som passer til Protimeter og Bollman, til måling af fugtkvote i forskellig dybde i materialet. Maximalt slagdybde mm. Organisationen er kendetegnet ved værdier som tryghe tilhørighe mestring og anerkendelse. Unge sjømenns Kristelige forening” (USKF) ejer og driver Skoleskibet Gann.

Ved klæbede gulve uden fugtspærre bores huller for måling af betonfugten med elektronisk fugtmåler. Klagers påstand: KL har på egen foranledning fået foretaget prøver af professionelt firma. Begge prøver viste store mængder af skimmelsvamp.

Synlig skimmelsvamp er konstateret flere steder, bl. Der er monteret skabe mod ydervægge,. Regeltechnik GmbH hæfter ikke for fejl eller mangler.

Kort grafisk betjeningsvejledning hovedmenu valgmenu sorter menu nulstilling af maks. Værdi menu nulstilling af min.