Hængselled og kugleled

GTE LED Når et led har ledhule, er det et ægte led. Et ægte led består af to ledflader, som oftest formet som et ledhoved og en ledskål. Korsbåndene sørger for at holde leddet sammen. Kugleled – hofteleddet og skulderleddet, som kan bevæges i alle retninger. Kun muskler og ledbånd begrænser det.

To-akset led – fx håndleddet, som både.

Led ved knoerne: hængselled. Knæled : kombineret hængsel og drejeled. Fingerled: 3-akslet Kugleled. Hofteled: 3-akslet kugleled. Skulderled : 3-akslet kugleled. Ofte ringe bevægelighed.

Beskrive forskellige typer af ægte led ( hængselled , kugleled , glideled) og angive eksempler herpå. Glideled: Lille bevægelse, findes fx i rygsøjlen. Kugleled: Knoglerne kan bevæges i flere akser, findes fx i skulderen og .

Mellem albueknogle og spolebenet: (i samarbejde med håndleddet). Hængselled med indbygget drejeled og kugleled. Drejele supination – pronation (0-160˚) . Gelenke ZeichnungFem af kroppens seks led. Kan du genkende de tre fra teksten: hængselled , drejeled og kugleled ? Håndværkeren på billedet har, for at åbne dåsen, flekteret i albuens hængselled , i højre arm.

Bemærk at der desuden er sket. Når du bevæger et af kroppens store kugleled , skulderled eller hoftele er der fri bevægelse i alle retninger og altså uendelig mange akser for bevægelser. Matematisk kan enhver bevægelse. Dette bliver populært omtalt som mus i knæet. Kugleled som skulder- og hofteled har stor bevægelighed i alle retninger.

I hængselled kan der udføres bøje- og . Bevægelsen foregår her omkring en akse vinkelret på knoglens. Det har plane ledflader, . Kan deles i: Bindevævsforbindelse. Overarmen kan drejes med et kugleled i skulderen til alle positioner, mens albuens hængselled kun kan bøje armen i én retning. På kryds og tværs med organer Indsæt de rigtige ord.

Et hængselled har kun én akse, som det kan bevæge sig omkring, hvilket giver begrænsninger for bevægeligheden.

En anden type led er kugleleddet, som kan bevæge sig omkring flere akser, hvilket giver større bevægelighed.