Håndbog i cykeltrafik

En samling af de danske Vejregler på cykelområdet. Danmark er et cykelland med mange stolte traditioner. I mere end 1år har vi haft en cykelkultur, der har været med til at præge indretningen af vores byer og infrastruktur.

Med en så mangeårig cykelkultur er vores fælles erfaringer for, hvordan man bedst muligt indretter vores infrastruktur for cyklister. En uvurderlig kilde til .

Vejdirektoratet arbejder på at få endnu flere i sadlen. I ambitionen om at få flere danskere til at tage cyklen i stedet for bilen eller kombinere bil eller offentlig transport med en cykeltur, arbejder vi med at fremme cykling på flere fronter: At forbedre forholdene for cyklister ved at planlægge og anlægge . Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . DGI MTB ønsker med dette . Niels Jensen: Sikkerhed og tryghed på cykelstier i. De omtalte anbefalinger . Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Ny håndbog om cykel- parkering.

Kommuner, bygherrer og rådgivere skal omformulere opgaven for at skabe pladser og gaderum, hvor cykelparkering fungerer som en integ- reret del af helheden . Idékatalog for cykeltrafik (Collection of Cycle Concepts). Tanskan pyöräliikenteen käsikirjaan on kerätty yhteen pyöräliikenteeseen liittyvää tietämystä ja ohjeistusta liikennesuunnittelun näkökulmasta. Tavoitteeena on edistää parhaita käytäntöjä ja suunnitteluperiaatteita turvallisen ja sujuvan pyöräilyn edistämiseksi.

Her fås inspiration til trafiksaneringer og fysiske forbedringer. Krydsning er problematisk. Svingbane kan så ikke være der(ikke behov). Håndbog for cykeltrafik. Altså et generelt tværprofil med m skillerabat, m cykelsti, m rabat og grøft.

Cykelfelt ved krydsning. Det nuværende afvandingssystem er etableret som en kombination af grøfter og vådområder. Udfordringer ved vejkryds på særlig midtliggend. Venstresvingende vejtrafik gives advarse pilsignaler. For ikke at gøre registreringen for detaljeret med for mange . Se også håndbog om Grundlag for udformning af trafikarealer, afsnit om Gang- og cykeltrafik.

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Hvis afstanden mellem to striber bliver mindre end m, skal der afmærkes med C Køretøjs- bredde. Der hvor der ikke findes minimums regler er det vurderet hvad der er rimeligt i forhold til at cykelturister. Mange cyklister er sig selv nærmest, når de bevæger sig i trafikken, og den selvretfærdighed går ud over de andre cyklister.

HÅNDBOG I ANVENDELSE AF.