Hvad er et pyranometer

Et pyranometer måler kortbølget globalstråling. Globalstrålingen er al indkommen stråling modtaget på en horisontal flade fra hele himmelkuplen. Det pyranometer , som vi skal benytte, udnytter at intensiteten af den kortbølgede stråling er ligefrem proportional med den effekt, som strålingen afsætter i en solcelle.

En pyranometer er et instrument til at måle styrken af ​​varmen og lyset fra solen Hovedsagelig anvendes i de meteorologiske felter er solstråling identificeret med en pyranometer. Den fulde frekvensspektrum af elektromagnetisk stråling projiceres af Solen og modtages på Jordens overflade. Solskin over hele jorden: Kortlægning af solens indstråling over verdenshavene, hvor der ellers kun er få stationer, der måler solens indstråling.

Under Galathea Ekspeditionen blev solens globalstråling målt kontinuerlig af et måleinstrument, der kaldes et pyranometer. Det består af en lille solcelle og et multimeter, som måler strømstyrken. Jo mere lys solcellen modtager, jo mere strøm leverer solcellen. Det vil sige: Hvis intensiteten af den kortbølgede stråling stiger med for eksempel øges strømstyrken tilsvarende.

Begge disse kortbølgede strålingselementer kan bestemmes med et pyranometer. Her i Mobil Lab er der et vinkel- pyranometer , som du kan tage med på en tur rundt på skolen. Med vinkel-pyranometret. Opgaver og udfordringer.

Rent naturvidenskabeligt kan det også have min interesse.

Derfor spørgsmålet: Ved nogle hvorfra en sådanne anskaffes? Figur 2: (a) Træk en motor med lys. Diagram for m˚aling p˚a solpanel med belastning i form af dekademodstand. M˚al spektret for den lampe, som I brugte til at finde solcellens effekti- vitet. Bestem fyldfaktoren ( FF), og kommenter på hvad FF betyder.

Det skal bemærkes at målere der anvender vippeskålsfunktionen ( hvad de fleste kommercielle nedbørsmålere gør) , ikke egner sig til måling af nedbør i fast form. Skyer er formelt set hydro- meteorer , hvilket vil sige, at de består af en samling af flydende eller faste vand- partikler, der svæver eller falder gennem atmosfæren. Pyranometer -måling: Bestem virkningsgraden for solcellen.

Et solpanel, som er anbragt vinkelret på strålingen, afgiver en effekt på 1W. Solpanelets dimensioner. Håber virkelig, I kan og vil hjælpe mig! Jeg skal aflevere svarerne fredag den . Sammenlign resultaterne med værdierne på opslag 19.

Vurder den anvendte metodes brugbarhed. Hvad var motorens nyttevirkning? Forklar og kommenter resultaterne. Der findes flere typer af lysmålere.

Find ud af, hvad den anvendte lysmåler egentlig måler. Hvilken enhed måles lysmængden i?

I modsætning til hvad man skulle tro, lægger det varmeste vand sig ikke øverst! Måler den globale solstråling, dvs. Men hvad er nanoscience og nanoteknologi? Nanoscience og nanoteknologi. A, jo kraftigere bølge, hvad enten det drejer sig om højde af vandbølgerne eller intensiteten af lyset.

Hastigheden hvormed bølgen. Bemærk, et pyranometer er . Trykket ved ækvator, grader, Zonen langs ækvator, Regn der falder især i tropiske områder.