Ilt i hjemmet

Har du et meget aktiv liv, og har du brug for ilt udenfor hjemmet , kan det leveres enten via iltflasker eller som flydende ilt , hvor du selv påfylder små beholdere med flydende ilt fra en større beholder, du har i hjemmet. Kontrol af iltbehandling. Iltbehandling skal kontrolleres jævnligt. Normalt vil du hvert ½ år.

Jeg skriver på min mors vegne, da vi tænker, at hun måske har brug for iltbehandling i hjemmet.

Hun har KOL i meget svær grad. Hun døjer meget tit med at få luft og lider ofte af lungebetændelse. Mit spørgsmål er, hvordan man får tildelt et iltsystem?

Denne information er til patienter, der er i behandling med ilt. Ved svær lungesygdom kan der opstå vedvarende iltmangel, hvilket er en belastning for hele kroppen. Her kan iltbehandling hjælpe mange patienter.

Kriterier for kontinuerlig iltbehandling i hjemmet.

IKKEKONTINUERLIG ILT VED INTERMITTERENDE HYPOKSÆMI. Iltterapi ved natlig desaturation (NOT) Iltterapi ved anstrengelsesrelateret desaturation og dyspnø (AOT) Anfaldsvis desaturation og dyspnø (SBOT) Hypoksæmi ved flyvning. Antallet af patienter i iltbehandling er jævnt stigende, men hvor mange patienter, der behandles med ilt i hjemmet , varierer meget fra landsdel til landsdel i Danmark, såvel som i England og Sverige ( 2). Du får ilten gennem et næsekateter, som fører ilten til luftvejene. Den mængde ilt , du skal have, måles i liter per minut.

I særlige tilfælde kan du få ilt fra iltflasker eller i fly- dende form. Tag kun den mængde, du har . Alle indlagte lungepatienter, der udskrives med ilt i hjemmet , henvises til lungesygeplejerskerne på Regionshospital Nordjyllan Thisted. Lungesygeplejersken tilser patienten inden udskrivelsen.

Muligheden for fysiske aktiviteter øges. Ilt -tilskuddet gives oftest fra en iltkoncentrator. Ilt-sygeplejersker i Region Midtjylland. Udfyldelse af ilt-ordinationsblanket. Vejledning i udfyldelse af ilt-ordinationsblanket.

Etablering af ilt i hjemmet. Beskrivelse af hyppigst anvendt udstyr.

Virkning af ilt-behandlingen. Patientinformation og undervisning. Bivirkninger af iltbehandling. Koncentrator, Koncentrerer atmosfærisk luft til ilt. Flasker, Mobilt udstyr til brug udenfor hjemmet.

Flydende ilt , Tank med nedkølet ilt , til påfyldning af bærbar beholder. Læg aldrig en iltbrille fra dig uden at lukke for ilt – tilførslen. Anvend kun godkendte cremer i ansigtet. Region Midtjyllands patientvejledning vedrørende iltterapi i hjemmet : Det er vigtigt med totalt rygestop (…) Det er meget farligt at ryge under iltbehandling. Ilttilskuddet gives oftest fra en iltkoncentrator.

Den mikrobiologiske trussel Rigshospitalet Glostrup. Søhuset Konferencecenter. KOL patienter uden ilt i hjemmet Hvorfor. Er man i et sent stadie af kronisk sygdom, er det sandsynligt at du vil få stor hjælp af hjælpemidler i hjemmet. I filmen tales om KOL, men indholdet er også relevant for bl.

Hjælpemidler kan man få bevilget af kommunen. KOLpatienter i behandling. Størstedelen af iltpatienterne starter behandlingen i ustabil fase i forbindelse med en hospitalsindlæggelse. En revurdering af indikationen for iltbehandling er vigtig, når patienterne måneder . Oxygenbehandling eller iltbehandling er en medicinsk behandling, som har til formål at tilføre kroppen ekstra ilt.

Hvor længe skal ilten anvendes? Jo flere timer i døgnet du anvender ilten, jo bedre virkning opnår du. Ilten skal anvendes i mindst timer i døgnet for at kunne forlænge og forbedre livet.

Ilt kan med fordel an- vendes hele døgnet. For nogle er det en livslang behandling, for andre kan iltbehandlingen afsluttes efter en .