Iltnings kompressor

Fra en kompressor tilføres luft i råvandet direkte ind i toppen af beholderen. Komplet vandbehandlingsanlæg til iltning og filtrering, herunder iltningsanlæg bestående af kompressor med levnedsmiddelgodkendt olie og luftfilter, ilt- og styreluftssystem til overvågning af iltningsprocessen, lukkede trykfiltre af typen SILHORKO . Forhandler alt i Reno FF og tilbehør til lave priser. Hurtig levering 1-dage.

Til iltning anvender vi en kompressor eller ved mindre iltbehov en luftejektor. Mere uddybene om traditionel vandrensning: De fleste steder I Danmark er mekanisk iltning .

Vand og Teknik har mere end års erfaring med alle former for iltnings – og afblæsningsanlæg til råvand. Med det store fokus som er kommet på energiforbruget, er måden man ilter råvand på også blevet endnu vigtigere. På billedet ovenover ses et . Mikrofilter samt aktivt kulfilter til luft. Ilt- og styre- luftssystem. Iltnings – og skylleudstyr.

Kontrolpunkter for trykfilter. Tryk – tilgang (manometer). De stoffer, som er tilbageholdt i filtret, bliver fjernet ved returskylning.

Der foretages periodiske skylninger, hvor hyppighe intensitet og varighed fastsættes efter behovet. Systemet er opbygget til. Trykluften kan enten komme fra en stationær luftkompressor med tank, eller fra vores små Olie fri luft kompressor type og 3. Leveres i mange størrelser med.

Vandets hårdhedsgrad: 11° dH. Enggrossalg af udstyr til køling og luftkonditionering, fyldnig, freon, kompressorer, isolering, rørledninger, fordampere, kondensatorer, automatiske anlæg og værktøjer. Kompressor samt iltningsplader.

Efterfiltre: x msvarende til ca. Anlæget på vandværket: stk. Ved konstruktion af denne kompressor er der lagt vægt på kvaliteter som for eksempel lavt støjniveau, minimal vedligeholdelse og lang levetid. Beslag til montering på væg medfølger som standard.

Med i overslaget er der ikke medregnet opsætning, moms og igangsættelse. Vandprøverne viser at vi mangler et par procent for at overholde normen. Det kan i overslaget ses, at en kompressor , der skal ilte koster 100. Her kan man se ud fra prisen .