Induktion og deduktion forskel

Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang. Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i. Things always become obvious after the fact” ― Nassim Nicholas Taleb. Foto: Malene Bruun Pedersen.

Forestil dig en Thanksgiving-kalkun. Hver eneste dag bliver den fodret, og hver .

Hej, er blevet rigtig meget i tvivl om hvad er egentlig er forskellen på hypotetisk- deduktiv og empirisk- induktiv metode, så håber at nogen kan hjælpe hurtigst muligt. Suzan Håber nogen kan hjælpe mig her! Forskel på induktiv og deduktiv ? Jeg har ledt efter noget uden hjælp.

Sagen er, at jeg er rigtig dårlig til det med induktion og deduktion – kan simpelthen ikke få min hjerne til at forstå det! Jeg fået stillet en opgave, hvor jeg skal undersøge noget, som jeg så har valgt at. SNOLROTFPc Similar Jun Uploaded by Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF) Hvordan arbejder man deduktiv og induktivt i samfundsfag?

Fokusspørgsmål:AT- metode i samfundsfag. Det adskiller sig her fra induktion , da der ved induktion er tale om en vis sandsynlighed for at ens konklusion er rigtig, men aldrig kan være 1 sikker ( rent teoretisk).

Hvis man fejlagtigt har godtaget en falsk præmis bliver konklusionen ligeledes falsk eller misvisende. Deduktion som metode, dvs. Bemærk at den induktive- deduktive metode både anvender empirisk- induktion , til at skaffe hypoteser og teorier, og anvender deduktion , til at udlede forklaringer og. Den tredelte model – om abduktiv, induktiv og deduktiv undervisning og læring.

Peirce mente, at vi gennem induktion kommer til at klassificere viden og gennem deduktion går fra en viden, der antages på forhån til at udlede dens konsekvenser. Her kan der være stor forskel på de elevgrupper der arbejdes med. Det induktive princip: Man slutter fra mange enkeltobservationer til generelle lovmæssigheder. Hvis alle svaner, vi hidtil har observeret, er hvide, slutter vi, at alle svaner er hvide.

Giver induktion sikker viden? Virker umiddelbart rimeligt, fordi vi anvender princippet i dagligdagen, men hvordan . Semester Jeg nedskriver nogle korte or om de ovenstående begreber. Begreber skal dog ses i relation til temarammen på andet semester, hvor vi skal ud og interview mennesker, og få afprøvet den kvalitative metode. Dette kan godt blive afspejlet i hvordan begreber bliver beskrevet. Den ved ikke at den skal slagtes til Thanksgiving.

Den afgørende forskel består imidlertid ifølge den snævre opfattelse af begrebet deduktion i selve slutningsformen, . Erkendelsesteoretisk er man vant til at betragte to videnskabelige metoder: induktion og deduktion. Noget lignende gør sig gældende, når en generel viden om den impressionistiske stilretning i dansk litteratur . Induktion og deduktion betragtes som hinandens modsætninger.

Enten går man fra det generelle til det specifikke eller omvendt. Måden, hvorpå man når frem til viden i virkeligheden, er imidlertid som nævnt ofte mere nuanceret og mindre systematisk. Derfor viser det sig – både i en del videnskabelige sammenhænge og . Den deduktive forskningsstrategi. På baggrund af eksisterende teori, opstiller man hypoteser (foreløbige antagelser om det fænomen man undersøger).

Efterfølgende indsamler man empiri (observationer) og tester sine . Endvidere præsenteres komparativ metode og brugen af. Ved AT-eksamen kan man vælge mellem forskellige udgangspunkter: Man kan begynde i empirien og beskrive og vurdere data og . Oct Induktiv og deduktiv er to forskellige metoder til ræsonnement, er de også meget anvendt både filosofien i næsten alle científicas. Estos forskningsmetoder er en del af logisk tænkning og analytiske processer, men det er vigtigt at vide, at de er helt forskellige fra den ene den anden, og som anvendes .