Induktiv undervisning

Den tredelte model – om abduktiv, induktiv og deduktiv undervisning og læring. Temaet er tidligere beskrevet i artiklen: ”Abduktive Læreprocesser” i Unge Pædagoger, nr. Ja, men Sokrates, hvorledes vil du da søge efter dette, som du overhovedet ikke vé hvad er? Hvordan vil du bære dig ad med at tage noget . Vi søger derudover også at få belyst, hvornår induktiv undervisning er hensigtsmæssigt og hvordan man, i den .

Undervisningsformen er lærerens aktiviteter i undervisningen. Man taler i den forbindelse om undervisning , som er henholdsvis deduktiv, induktiv eller funktionel. På en anden led kan undervisningen være bestemt af den grad af egenaktivitet, som eleverne må yde.

Torben Benoni har i KMFK-bladet nr. Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang. Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster. Hvis man arbejder deduktivt, tager man udgangspunkt i teorien og .

Didaktiske overvejelser – Vi søger at arbejde med jeres forforståelse, dette skal udmundes i opgaver i gruppearbejde og afrunding i plenum. Begrebsafklaring De principper: Det funktionelle princip. I planlægningen af dette undervisningsforløb, har vi gjort os overvejelser om både induktiv og deduktiv læring. Induktiv og deduktiv undervisning. Vi har valgt at lægge hovedvægt på induktiv læring, fordi vi tror på, at netop denne undervisningsmetode giver mulighed for god indlæring i emnet trekanter.

Modellen er ikke i sig selv et planlægningsværktøj, men den giver en række begreber, der siger noget om planlægning af undervisning. Til gengæld behandles didaktiske problematikker, der knytter sig til samfundsfag C, det første gymnasiale fællesfag i samfundsfag uden for hf i nedenstående afsnit om induktiv undervisning , aktualitet og udgangspunkt i elevens undren. Også samfundsfag A behandles i et separat afsnit, og endelig er at afsnit og et kapitel . Mar dette speciale på hvilke måder, der er forskel i den affektive del af de læringsmiljøer som henholdsvis induktiv og deduktiv undervisning skaber, og om man kan isolere en læringsmæssig effekt af induktiv undervisning.

Fokusspørgsmål:AT- metode i samfundsfag. Vanligvis kalles denne måten å trekke slutninger . Laursen, fortæller om, hvad det. Den induktive undervisnings-metode giver eleven mulighed for kognitivt at erfare sig frem. Den deduktive undervisnings-metode har sin fordel hvis man ønsker at alle eleverne skal lære det . Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder.

Programmerede undervisning.

Kapitlet siger derfor bl. Men mest centralt er, at kapitlet viser to .