Kørsel med gaffeltruck på offentlig vej

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort. Entreprenørmaskine der anvendes som kran.

Gaffeltruck løftehøjde over m. Læssemaskine fx teleskoplæsser med skovl.

Det må man ikke, så det blev manden sigtet for, fremgår det af døgnrapporten fra Bornholms Politi. Trucken må ikke anvendes til løft af personer. Dog tillades personløft på særlige betingelser. Gaflerne skal sænkes og masten tiltes bagud under kørsel med byrde, og gaflerne skal ligeledes sænkes til gulv, når trucken forlades. Truck med last skal køres baglæns, . Der gælder forskellige regler for godkendte trakto- rer, traktorer der ikke er registrerede og registre- rede traktorer.

Godkendte traktorer må bl.

Håber der er et klogt hoved derude som kan hjælpe? Jeg leder efter reglerne for kørsel på offentlig vej med gaffeltruck. Skrevet af: LilleDan – 12. Kan du komme i tvivl om hvordan reglerne er for kørsel med f. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1a og 2a, hvilken type certifikat en person skal være i besiddelse af for at føre en kran, gaffelstabler, gaffeltruck eller . Ring på ikea vases glass. Se alle vores spændende produkter.

Varegruppe: Kontor og papirvarer. Hvis det er sandt, at han er frakendt kørekortet, så må han stadig godt køre gaffeltruck , da det idag ikke længere er et krav, at man skal have gyldigt B-f ørerbevis. Dette må han kun hvis der ikke er offentlig færden på området.

Kører man meget på offentligt vej med et halmspyd burde det være lov at man kører med en greb hvor spydene kan klappes op. Kørsel med ballespyd på vej. Jeg vil mene det er samme regler som ved truck kørsel , som Ulrick skriver ned til jorden med spydende. Så kontakt nærmeste AMU center eller teknisk skole, for at høre mere om hvornår du kan tage det, og hvad det vil koste dig.

I hvert fald hvis der skal køres på områder hvor der er offentlig trafik.

Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gåen- de. En gaffeltruck , i det omfang godset kun befordres på gaffeltrucken. Markeringen skal omfatte de områ- der, hvor der arbejdes, og hvor den kørende transport skal udføres med.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen.