Kv værdi

Ventilkoefficient (kvs-værdi). Angiver den vandmængde målt i mpr. Ret til ændringer forbeholdes. En forenklet kv – værdi beregning kan for de almindeligt forekomne medier luft, mættet vanddamp og vand udføres ved hjælp af føl- gende nomogram.

Nomogrammet anvendt til luft eller mættet damp.

Omregning mellem tryk, flow, densitet og KV værdi. Denne formel kan udregne en KV Værdi. KV værdien bruges ved valget af korrekt ventilstørrelse eller til forindstillingen af en radiatorventil. En ventils kv – værdi er et mål for ventilens modstand.

Jo større kv- værdi des mindre modstand. Kvs-værdien er flowet ved et nominelt løft på 1. For at forenkle beregningen . Indregulering af varmeanlæg.

Varme- tab og flow (pr. rum) samt Kv-værdier (pr. ventil) er beregnet på baggrund af disse registreringer. I stuen skal der anvendes tre stk. Tryktab over strækninger. I forbindelse med ventiler støder man ofte på kv- værdier.

Husk, at rense snavssamlere. Motorventiler og Differenstrykregulator. Hvad er Kvs og hvad er Kv værdi. Kvs= største lysning og bar diff. Anvendelig for både afspærring og drøvling.

Samme ventilring for alle nævnte medier. Kan renoveres uden demontering fra rørledning. Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne varme- og køleanlæg. Den indstillede værdi kan let aflæses på det digitale håndhjul, som sikrer en nøjagtig indstilling.

Afspærringsfunktion – kræver ikke særskilt afspærringsventil. Maksimalt flow kan reguleres ved brug af afspærringhåndhjul. Unit Conversion Armatec – Kv – værdi beregning.