Kvarts dannelse

Tridymitt og cristobalitt er stabile ved høyere temperaturer enn kvarts , og finnes i likhet med kvarts i høy- og lavtemperatur-modifikasjoner. Det er farveløs og afspejler det omgivende mineral farver. Ifølge Mineral Information Institute , kan kvarts form på . Kvarts behov varme og vand til at danne.

Den kemiske sammensætning er SiO2. I kvarts er Si- og O-atomerne ordnet i en højre- eller en .

Noen eksempler på slike omfatter smykker, glass, keramikk, sement og stål. Dessuten finnes den som komponenter i optiske og elektroniske instrumenter slik som i datamaskiner (minnebrikker), lasere og klokker. Silisiumkjemikalier framstilt fra avledet produkter av kvarts inngår dessuten som komponenter . Røykkvarts (gråbrun), ametyst (fiolett), citrin (gul), rosenkvarts (rosa) og bergkrystall (fargeløs). Opal er en særegen form for kvarts.

I enkelte tilfeller kan den være en kostbar smykkestein. Den genererer et fabelaktig glitrende fargespill, i blålig grønt og oransje. De mest spektakulære opalfunnene er knyttet til tørre strøk, som i Australia eller i Mexico, der opal dannes i san grus og løsmasser, hvor .

De er vanlige i hydrothermale ganger, der varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler har strømmet gjennom sprekker og hulrom i bergarten og dannet utfellinger av kvarts og andre mineraler. I disse såkalte drusene i berget er . Glimmerskifer er en metamorf bergart. Den består av lagvise mineraler. Hovedmaterialene er kvarts og glimmer.

Men også noe feltspat, kloritt, apatitt og andre mineraler. Type: Omdanningsbergart. Farge: Lys (hvit, gul, rosa, grå). Anvendelse: Bygningsstein, monumenter . Ren kvartsitt er hvit, men små mengder jernoksider eller . Kemisk består kvarts af siliciumdioxi ofte kaldet SiO2. I det efterfølgende omtales alene kvartskrystaller.

Den største del af den ydre jordskorpe består af silikater, hvoraf kvarts er det 2. Alle Jordens bergarter er satt sammen av ett eller flere ulike mineraler, f. En annen forutsetning for at krystaller skal kunne dannes er tilstedeværelsen av et åpent (hul)rom som krystallene kan vokse inn i. Når slik smeltemasse størkner, dannes forskjellige bergarter etter sammensetningen på smeltemassen og hvor raskt størkningen skjer. Bergarten granitt består av mineralene kvarts , alkalifeltspat og glimmer. Sagvanditten kan ha blitt dannet dypt under jordoverflaten ved utfelling og konsentrasjon av ortopyroksen i en bergartssmelte.

Siden ble den omdannet under den kaledonske fjellkjedefoldningen og skjøvet langt sørvestover som passive inneslutninger i kvarts -glimmerskifer. Larvikitten er dannet fra steinsmelter (magma) som kom fra store dyp, men størknet flere kilometer under overflaten. Avkjølingen tok lang ti og krystallene fikk vokse seg store i en grovkornet bergart. Steinsmeltene forandret sammensetning med tiden, og innholdet av kvarts ble mindre i de . Silikater er igen en betegnelse for alle de mineraler, som indeholder grundstoffet Silicium som hovedbestanddel. Størstedelen af alle jordens bjergarter inddeles i deres indhold af SiO2.

Hvis den størkner i revner i jorden dannes. Hvordan naturlig kvarts ? Det finnes mange varianter av kvarts , og kommer i en rekke farger. Den har en hardhetsverdi på 7 . Den dannes ved oxidation af sulfider og efterfølgende udvaskning af svovl og de fleste metaller efterladende hydrerede jernoxider.

Granit: En overmættet (sur) dybbjergart, som udgør store dele af kontinenternes grund- f jeldsskjolde. Den er fin- til grovkornet, lys, ofte rø og består af kvarts , kalifeldspat, pla- gioklas og .