Laser bølgelængde

Det ses tydeligt hvis strålen går igennem røg, tåge, støv eller lignende. Et optisk gitter består af et gennemsigtigt materiale, hvor der er en masse tætliggende linjer. Formål: Formålet med dette forsøg er at lave et eksperiment, som giver en nogenlunde nøjagtig bestemmelse af laserlysets bølgelængde. Med en laser kan man måle bølgelængden af lyset ud fra gitterligningen, der ved bøjning af lys.

Sammenhæng mellem bølgelængde og gitterkonstant. Vn = afbøjningsvinkel for n.

Til forsøget brugte vi et optisk gitter. Fysik på Ranum Efterskole. Lyset er monokromatisk – dvs. Antag givet to bølger, som har samme bølgelængde og fart, og som er sendt af sted i takt fra to punkter 1. Cirkelformede bølger interfererer efter passage af gitter.

En tynd lysstråle fra en laser rammer et optisk gitter qq. At benytte et optisk gitter til at bestemme bølgelængden for det lys, som en He-Ne – laser udsender. Ved at lade en laser sende monokromatisk lys ind imod et optisk gitter kan man på en skærm, anbragt stykket a.

Vi vil ikke udlede denne. I denne rapport gør jeg rede for en bestemt lasers bølgelængde. Beskrivelse: Dette er en fysikrapport som omhandler laserbehandling.

Sæt den op foran et optisk gitter. Opgaven er i PDF-format og fylder sider. Lad den pege imod en væg eller en skærm. Mål afstanden mellem optisk gitter og skærmen. Nu kan du beregne laserens bølgelængde.

Et eksempel på beregningen. Sådan kan man på en nem . Bestemmelse af laserlys bølgelængde er en enkel vejledning til et lille forsøg med en diodelaser, hvor eleverne skal bestemme lysets bølgelængde. Vejledningen bruger henvisninger til Orbit C. Når du skyder laseren igennem gitteret får du et fint diffraktionsmønster på væggen. En laser , Stativer og lidt matematik.

Hvis du herefter måler afstanden fra gitteret og til væggen, samt afstanden fra midterste laserplet til næste laserplet. Kan man beregne laserens bølgelængde. Det menneskelige øje kan se lys indenfor bølgelængde intervallet 7nm (rød) til 3nm (violet).

Kortbølget lys eller bedre kendt som ultraviolet UV lys, er usynligt for mennesker.

Røde laserstråler findes i intervallet 670–6nm. Jo kortere bølger, desto skarpere laserlys.