Lfs sneglegift hp

Pris (senest opdateret) Ingen oplysninger. Parallelprodukt, identisk med Sluxx HP. Under ideelle forhold vil ét granulat række til bekæmpelse af én agersnegl (længde cm).

Doseringen er retningsgivende, og arealet skal løbende observeres . LFS Sneglegift HP , reg. Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige. Herunder finder du en liste over en række sneglemidler , som er godkendt i Danmark af Miljøstyrelsen. NMWSrkfeature=youtu. Bekæmp selv Snegle med effektiv Sneglegift fra SkadedyrShop.

Samme professionelle produkter som anvendes af autoriserede skadedyrsbekæmpere. Skadedyrsmidler , Sluxx HP, Sluxx HP, jern(III)fosfat 30. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til Forordning (EU) nr.

Revisionsdato Trykdato Punkt 1: IDENTIFIKATION. Agros Sneglegift jern(III)fosfat 9. Bonus Sneglemiddel jern(III) fosfat 9. CurEra Sneglemiddel jern(III)fosfat 9. Ferramol jern(III)fosfat 9. I korn æder sneglene også udsæden, så det er vigtigt at sprede sneglegift lige efter såning, hvis du ve at der er mange snegle. HP UNQLQJHU 1nU JHQY NVW RJ NYLNNHQ KDU DNWLYH EODGH NDQ GHU EHKDQGOHV HP UNQLQJHU 8QGHU XNUXGWVSODQWHU SU P 2SI¡OJQLQJ . Nedenstående liste viser en oversigt over pesticider, som må besiddes på bedriften. Bemærk, at et middel bliver identificeret med både middelnavn og registreringsnummer.

Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af nedenstående liste, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes på forsvarlig vis, dvs.