Loddetin smeltepunkt

Tinlegeringer Traditionel loddetin består af omkring procent tin og procent bly, ofte tilsat nogle få procent sølv. Dette blandingsforhold giver det lavest mulige (eutektiske) smeltepunkt for legeringen, lavere end nogen af de indgående metallers. Når blyet fjernes, stiger smeltetemperaturen til nær . Nikkelbelagte spidser må ikke bearbejdes.

Loddetin klæber ikke til overfladerne, der skal sammenføjes. Tallene angiver indhold.

I forbindelse med blødlodning anvendes ofte loddetin , der er tin og tinlegeringer, ofte med bly som legeringsbestanddel. Til hårdlodning anvendes metaller og legeringer med et højere smeltepunkt end loddetin. PB) er 1°C, det har derfor været nødvendigt at tilsætte alternative metaller for at opnå brugbare legeringer, med tilstrækkeligt lavt smeltepunkt og uden uheldige bivirkninger. Følger: Følgere: Annoncer: Emner: Svar: 476. Tag blyholdig loddetin ! Sn60Pbhar tin og bly.

Sn62Pb36Agmed sølv er bedre og dyrere og har en smeltepunkt af 179°C Det er også vigtigt at du har . Traditionelt har man tilsat bly til loddetin for at sænke smeltepunktet og for at gøre loddetinnet billigere.

Mange blandinger af metaller har et blandingsforhol hvor smeltepunktet er lavere end for hver af de to. Den blanding, der giver det laveste smeltepunkt , kaldes den eutektiske blanding. For bly-tin er det 6 tin, hvor . Buy Multicore Blyholdig loddetin , 0. Lod skal smeltes til at flyde på fælles , der skal loddes. Forskellige sammensætninger af loddetin har forskellige smeltepunkter.

Jo højere i spidsen sammensætning , jo højere smeltepunkt. Det har en lavere smeltepunkt end bly-fri lodning. For metaller som wolfram, der har så højt et smeltepunkt , er det normalt ikke praktisk muligt at lave en legering. Ved en sintring skærer man først metallet med det højeste smeltepunkt i små stykker.

Det klarer man ved at forbinde de to komponenter med en lodning med legeringen loddetin. Velleman loddetin i brugervenlig kvalitet med lavt smeltepunkt. Særdeles velegnet til elektronik hobby- og reparationsopgaver, hvor anvendelse af blyholdig loddetin fortsat er tilladt. Sammensætningen bestemmer smeltepunktet og de fysiske egenskaber ved lodningen. Til blødlodning anvender man ofte loddestation og loddetin , og tit har bly ageret legeringsbestanddel.

Loddemetallet kan også være folie, pulver, stænger, pasta, etc. Her anvendes som regel metaller og legeringer – oftest sølv – med et lavere smeltepunkt. Kvalitets- loddetin fra tyske ELSOLD på rulle med 500g.

Giver nemme og holdbare. Lodningerne vil være meget lig eller bedre end med traditionelt bly- loddetin og andre blyfri loddetin. Specielt udviklet flux giver ikke- korroderende.

Bestilt i dag, leveret i morgen! Smeltepunkt : 2celcius.