Løft modellen

Løsningsfokusert tilnærming ( Løft ) er en metode for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger i forholdet mellom mennesker. Tradisjonelt tenker man som doktoren: Dersom man har et problem, må problemet først kartlegges og forstås før det kan løses. Strategien tar utgangspunkt i Solution focused . Konfliktløsning handler om metodevalg.

Ikke alle metoder egner seg like godt til alle konflikttyper. Det er en samling teknikker som i Norge først og fremst synes benyttet på .

Det er spennende å lese modellen i forhold til nytenking og utvikling. Modell og grunnprinsipper. Det som fungerer skal ikke rettes på. Hvis noe virker, gjør vi mer av det. Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om.

Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning. Denne delen er dessverre ikke tilgjengelig for denne utgaven. Søk Søk på tittel, tema, forfatter, dato eller fritekst.

Finn Bla deg fram til det du leter etter. Arbei organisasjon og ledelseFag, kultur og historieFamilie, barn og . Hun mener at man for det første får raske resultater og for det andre at man ikke er avhengig av en felles . Løysingsfokusert tilnærming. Helsepedagogikk – Helse Fonna.

Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna. Kva gjer du når du får eit problem? Og kva skjer når du har mange. LØFT – tenking og metode.

Da jeg for noen år siden reiste rundt på byggeplasser for Oslo Bygningsarbeiderforening, var det ofte nødvendig med tolk. Det var selvsagt frustrerende for . Som problemløsnings- modell har den fellestrekk med både . AV LENE FOGTMANN JESPERSEN , KARIN GALGERUD OG KARI OPSAHL. Slik jeg ser det er begge tilnærmingsmåtene preget av samme grunnholdning i møte med brukerne.

Brukeren betraktes som ekspert på seg selv og eget liv, og hjelpe- ren viser. Ved å fokusere på mulighetene omskaper vi hverandre til gig.

En talje består av en eller flere trinser som tauet går over. Til høyre på figuren har vi forenk- let framstillingen slik at det skal bli lettere å forstå hva som skjer. Plattformen lengst til venstre er hengt opp ved hjelp av to taljer, hver med én trinse.

Man lærer mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Det innebærer i praksis at vi må innta en litt annen rolle som voksen i barnehagen ved å .