Luftforsynede åndedrætsværn

Luftforsynet åndedrætsværn. Leverer frisk luft via batteridrevet motor. Kombineres med både hel- og halvmasker, hætter og tætsluttende visirer. Motor, filter og ansigtsdel skal være godkendt sammen.

Find hos os et stort udvalg af åndedrætsværn med motor og luftforsyning. Vore sortiment er omfattende og fleksibelt og passer til en lang række af miljøer.

Se vores udvalg af luftforsynet åndedrætsværn på ICM safety. Ansigtsdelen kan for begge typer være udformet som hel-, halv- eller kvartmasker, som bidemundstykker eller som hjelme og . Her findes mange forskellige typer. Hvor fysisk belastende er arbejdet? Er brugeren egnet til at bære åndedrætsværn?

Skæg, skægstubbe, briller, atypisk ansigtsform). Er der fare for iltmangel? Her gælder særlige regler om sikkerhedsforanstaltninger, og det er ikke alle luftforsynede åndedrætsværn , der er egnede.

Husk at man skal være iført komplet støvdragt eller sandblæsedragt og luftforsynet åndedrætsværn under oprydning og opsamling af blæsemidler i sandblæsekabinen.

Det er ikke nok at bruge en støvmaske, selvom kabinen ser ud til at være støvfri og ventilationsanlægget kører. Køb luftforsynede åndedrætsværn i høj kvalitet! Hos Stennevad forhandler vi luftforsynede åndedrætsværn samt tilbehør hertil. Filtermasker og turboudstyr filtrerer luften gennem et filter, men luften bliver hentet fra de forurenede omgivelser. Det luftforsynede åndedrætsværn findes også i to typer nemlig en type med slange til en kompressor og en . Anvendes typisk ved kraftig . Filtrerende åndedrætsværn, som består af en helmaske . Det kan fx være en filtermaske, hvor man selv trækker luften gennem . Som udgangspunkt skal luftforureningen fjernes ved kilden, men når det ikke er muligt, skal du bruge åndedrætsværn.

I grove træk findes der to typer åndedrætsværn. Et filtrerende åndedrætsværn filtrerer det skadelige miljø fra indåndingsluften. Her under er en kort oversigt over hovedtyperne. Maskemarkedet kan være svært at overskue. Hver producent har desuden en række modelnavne, som forvirrer billedet yderligere.

Der skelnes mellem filtrerende og luftforsynet åndedrætsværn.