Lungefunktion på 70

På det tidspunkt går mange selv til læge for at få målt lungefunktion. Det er nødvendigt at måle lungefunktion for at stille KOL-diagnosen med sikkerhed. Hvis lungefunktionen permanent er nedsat, så man altid kun kan puste mindre end procent af sin luft ud på det første sekun så har man KOL.

Ligger du væsentligt udenfor normalområdet, kan det være tegn på nedsat lungefunktion og i værste tilfælde KOL eller Rygerlunger. Herved kan man måske opdage en del tilfælde på et stadie, hvor folk endnu ikke har sat ret meget af deres lungefunktion til, og hvor et rygestop virkelig kan.

Farmor, du har jo med en lungekapacitet på fået diagnosen KOL i mild grad , som gælder, når lungefunktionen er højere end af den, man kunne forvente, hvis du var helt rask – og med din alder og højde. Når du får målt din lungefunktion , måles der hvor meget luft, du puster ud på sekund. Denne værdi kaldes FEV1. Lungefunktionen tager altid udgangspunkt i, hvad man forventer i forhold til alder, køn, højde og vægt. Restriktiv nedsat lungefunktion.

Obstruktivt nedsat lungefunktion. Imidlertid er der en øget risiko for nedsat lungefunktion for rygere og passiv- rygere, fordi rygning kan udløse vejrtrækningsbesvær og er den mest skadelige faktor for lungerne.

Spirometri: FEVi måles efter sekund og FVC efter sekunder. Jo mere plads der er i dine lunger, jo mere luft kan du blæse ud på kort tid. Hvis resultatet befinder sig mellem og 1procent, er alt i orden. For hvordan skal man som patient kunne iværksætte forebyggende indsats, hvis man ikke ve om man har mil moderat eller måske endda svær kol? Og hvordan påvirker det de patienter, der går rundt og tror, at de er på gravens ran selvom de trives fint i hverdagen og har en relativt høj lungefunktion ? Den mikrobiologiske trussel Rigshospitalet Glostrup.

Søhuset Konferencecenter. Tilstræber at undersøgelsen gentages tre gange og at der er maksimum forskel på to af målingerne. Hvis den kommer under , er det et udtryk for en obstruktiv lungesygdom. KOL hos langt flere isoleringsarbejdere end blandt buschauffører, som udgjorde kontrolgruppen. Støvudsættelse ved isoleringsarbejde.

I 60”erne og ”erne var der isoleringsarbejdere, der stort set udelukkende isolerede inden for fjernvarme- området med anvendelse. Ved spirometritesten ( lungefunktionsmålingen) blev målt dels lungevolumen, der er den totale mængde luft, som deltageren kan puste ud (Forceret Vital Kapacitet, FVC),. Inden testen blev udført, blev . Flere end var mødt op – blandt andre -årige Hans Jørgensen Sørensen fra Fjerritslev, der fik konstateret den kroniske lungesygdom, KOL, for otte år siden.

Prøverne viste blandt andet, at Hans Jørgen Sørensens lungefunktion er på procent, og det svarer til en moderat form for KOL.

For en person med rygerlunger tager det betydeligt længere tid. Lægen kan måle lungefunktionen med et særligt . Man behøver nemlig ikke være storryger for at have nedsat lungefunktion. Seriemåling af lungefunktion har været benyttet i en lang række kliniske forsøg og epide-. Anderledes er det for mennesker med KOL, som mister lungefunktion i et tempo, som er to til tre gange for hurtigt.

Og et så hurtigt tab kan overskuddet i lungefunktion ikke kompensere for i længden. De første tegn på det hurtige tab i lungefunktion – fx åndenød – melder sig i 50- års alderen. Hvornår har man den bedste lungefunktion i en levetid? En person, der har KOL, . Bergens luftforurening på vindstille dage. Forløbet af lungefunktion.

Arbejdsark Kend din lungefunktion , kan printes ud og sættes i venteværelset mhp.