Massefylde sten

Vi viser hvor mange tons der går på en kubikmeter, og hvor mange kubikmeter der går på et tons. For både san grus, sten og jord. Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang.

En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Her får du en vejledende angivelse af hvor mange ton der går på en kubikmeter og omvendt hvor mange kubikmeter der går på et ton.

Hvis du ønsker at bestille grus , sand eller skærver til levering kan du gøre det i vores webshop. Hejsa Hvad er vægtfylden for en sten af granit? Formål: Formålet med øvelsen er at bestemme densiteten af et lod (som vi identificerede som aluminium), en sten og af vand.

Opstillingen til venstre her viser et cylinderglas. Dette glas er fyldt til randen med van bemærk den buede overflade, der skyldes kræfter vandets molekyler imellem, vi kalder for overflade- spænding. Glasset befinder sig i et plastic fad og kan nu bruges til at måle rumfang af ting I ikke kan. Du skal bestemme massefylden for forskellige stoffer.

Du kan selv vælge hvilke.

Dog skal du vælge ethanol som det ene, og blandt de faste stoffer skal der være en cylinder, en kasse og en genstan som har en underlig form, fx en sten. Tager man runde sten , så vil de i komprimeret form udfylde ca. Resten er så klæbestof – og luft. Har allerede spist varme hveder. De er bedre end rundstykker synes jeg.

Eksempelvis kan man tage en sten , som vejes på en labo- ratorievægt til at have en masse m = 13g. Derved ændres udslaget på vægten med ∆m = 6g (aflæses efter aftarering af vægten). Diagrammet er tegnet, som om mønten kun består af kobber og aluminium, men der er jo også tin i en 10-krone. Det har dog ikke nogen væsentlig betydning, for tin har næsten samme massefylde som kobber. De ædle metaller Rent guld fundet på en sten.

Fiskens svømmeblære: Fisk har som udgangspunkt en større massefylde end vand og vil derfor synke til bunds. Når man skal løfte en sten – se herom andet sted Løft en sten – er det en stor fordel at have en kran til sin rådighed. Kranen kan laves med en i-jerns-bjælke hvorpå monteres en rulle med.

Gør dig din beregning af hvor meget sådan en sten kan veje – før du går igang. Granit har massefylde mellem til 75. Hvis David valgte at bruge en af dem mod Goliat, . Derunder ligger råjor som igen kan opdeles i flere jordtyper.

Helt grundlæggende er jord lavet af sten.