Materialelære maler

Et powerpoint der viser fremgangsmåde i en opgave i indtrængning. En lille opgave hvor eleverne arbejder med . Naturfag og materialelære for bygningsmalere. Afstemning af kemisk reaktion og mængdeberegning.

Materialelære – For maler.

Seriens indhold og pædagogiske struktur bygger på en gradvis fordybelse i stoffet på tre niveauer med stigende sværhedsgrad. Denne bog er et forsøg på at samle oplysninger om de ting, som i dag er aktuelle inden for snedkerfaget angående materialelære. De fleste af de træer, der vokser i vort og de omliggende lande, har en meget uanselig og almindelig textur, der gør, at man maler , dvs. Stoffet præsenteres i en lettilgængelig og praktisk relateret form, der tager sit udgangspunkt i læserens hverdag som maler.

Dette hæfte er det første af en serie på i alt tre hæfter, der omhandler malermaterialernes opbygning og egenskaber. Faglige begreber og udtryk bliver forklaret gennem tekst og billeder. Contributor, Uffe Madsen.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Maler – og Forgylderbog P. Farveteknik i løse Blade. Det er vigtigt at indskyde, at eleven . Formålet med undervisningen er, at de rette materialer vælges til det enkelte formål, og at de forarbejdes på rette måde ud fra en viden om . Fortyndingsmidler_og_fyldstoffer. Indtraengning_og_klaebning.

At eleven med baggrund i faget materialelære gør erfaringer med forskellige maleteknikker på en fyldningsplade med et særligt fokus på sammenflydning og beskæring. Eleven udfordres ved at skulle arbejde praktisk med . Erling Christensen, som er tidligere materialelære på KTS i rødovre, underviser i materialelære for. Stolte Traditioner i håndværket. På skolen får du undervisning i fag som farvelære, materialelære , tegning, opmåling og matematik.

Forskellige materialer såsom træ, metal og kunststof har forskellige egenskaber. Vi fortæller dig, hvilke – og hvad du skal vide, når du bearbejder dem. Spilletid: timer minutter.

Indlæser: Jesper Anthonsen.