Nationale test resultater

Start test eller prøve her. Eller log på med midlertidigt kodeor som du har fået udleveret af din lærer. Booking – afvikling – resultater.

Figur Andelen af elever der opnår et godt, rigtig godt eller et fremragende resultat i de nationale test. Nøgletal for de obligatoriske nationale test. Lærere misforstår elevernes resultater i de nationale test.

Ifølge forfatteren bag ny undersøgelse af de nationale test bør man skrotte testene, fordi lærere ikke forstår resultaterne korrekt – og fordi de målretter undervisningen til testene. De nationale test bør skrottes, fordi lærerne ikke forstår resultaterne . BU31: Resultater (pointskala 0-100), fra nationale test efter målgruppe, profilområder og køn (AFSLUTTET). Sorter alfabetisk, Markér alle, Afmarkér alle. I alt, Udsatte, Ikke udsatte. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort en undersøgelse af elevernes resultater i de nationale test , når de tager de samme test med kort mellemrum.

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at fagbladet Folkeskolen havde skrevet om voldsomme udsving i en klasse på Norddjurs Kommune. Data på landsplan viser , . Tilfredsstillende resultater i nationale test.

I Vejle betegnes resultaterne fra de nationale test i læsning som tilfredsstillende. Vejle: Der er forskel på skoleelevers læsefærdigheder, læsemønstre og læsemotivation. Men det ligger fast, at danske elever . Hvordan vil du klare de nationale test ? Ifølge folkeskoleloven er resultater af de nationale test , herunder de nye resultatmål, fortrolige. Det må dog offentliggøres, om målene for kommunen eller skolen er indfriet, men ikke hvor langt man er fra målet. Kommunens eller skolernes udvikling kan ligeledes offentliggøres.

Derfor angives de faktiske niveauer ikke. I forhold til de generelle resultater må der være fokus på, om klassen lever op til det forventede. Jeg har udarbejdet en ny version af Elevprofilberegneren, som hjælper læreren til at få et overblik over klassens resultater. Du kan downloade version til både pc og MAC.

I den nye version kan du: kopiere resultaterne direkte ind fra testogprøver. Udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik i. Dette notat beskriver følgende: 1. Hvad kan have bidraget til udviklingen? Søjlediagrammet over klassens resultater.

Denne video introducerer dig for søjlediagrammet, der viser klassens testresultater. Hvad viser det, og hvad kan det bruges til? Information om nationale test i folkeskolen.

Nationale test – tabelform. Dit barn skal tage ti obligatoriske nationale test i løbet af sin skoletid. Hver test varer minutter. Forældre får brev om resultater.

Heriblandt Blaagaard Skole på Nørrebro. Resultaterne for de nationale test i folkeskolen viser pæn fremgang i matematik, mens resultatet i dansk ikke er steget som ønsket. Resultaterne fra de nationale test , der vises i nærværende notat, er uden angivelse af værdier, da resultaterne i de .