Nyttelast kategorier

Anbefalede værdier benyttes. Parkeringsarealer og arealer til kørende trafik (undtagen broer) – Kategorier. Supplerende information. Nyttelast på parkerings- og trafikarealer. De ulike bygningskon struksjonene er her delt opp i bygningskategon’er A til E. Karakteristiske værdier i tabel 6.

I tabellen er det gitt eksempler på bygg som kommer inn under-de ulike kategoriene. Eksemplene gjør det lett å finne hvilken kategori et bestemt bygg tilhører. For å kunne velge rett dimensjon på gitterristen er det viktig å vite hvilken belastning gitterristen utsettes for. Nedenfor er en beskrivelse og noen enkle huskeregler. Netto lasteevne for et transportmiddel, last som kan tas med i tillegg til egenlast, fører (besetning) og nødvendig utstyr.

Passasjerer og lasten på et kjøretøy. Angiv værdien af den fladelast og den punktlast familien Jensens hus skal dimensioneres for. Del 1-1: Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, angiver følgende lasttilfælde for trapper: Kategori A: Boliger mm.

Underkategori A4: Trapper qk=0 . Ved miljøministeriets beslutning fastlægges. I områder i andre kategorier skal reduktionsfaktoren aA være 0. I overensstemmelse med 6. Hvilken variant som passer deg. Sammenlign produkt Fjern fra sammenligning. Mange bobiler med ulovlig overlast.

Dette gir problemer med overlast. Man sjekker om bobilen er . Glosbe, online-lexikon, gratis. NB: For eksportkontrolstatus for produkter, der er omfattet af rumfartøjers nyttelast , henvises til de pågældende kategorier. Nyhetsartikler som inneholder ordet eller ordene nyttelast.

Når man skal bestemme den last, som væggen skal kunne bære, skal man medregne både egenvægten af etageadskillelsen og nyttelast. Sep Nye Volkswagen Crafter kan leveres med en maksimal nyttelast på tonn og et lastevolum på inntil 1kubikkmeter, og med hele forskjellige konfigurasjoner finner alle noe som passer sitt bruk. Total Lengde x Bredde, 436×210. Her følger en oversikt over nyttelaster og kapasitet på våre biler: Volvo 3-akslet kranbil med tonnmeters kran. Vovlo 2-akslet kranbil med tonnmeters kran.

Iveco 2-akslet kranbil med tonnmeters kran.

Mercedes 3-akslet kranbil . Oct Tillatt totalvekt kan ikke settes lavere enn det som er nødvendig med tanke på antall sitteplasser og krav til nyttelast for kjøretøykategorien det søkes godkjenning for. Antall sitteplasser kan endres som følge av vektendringen. Kjøretøykategorien til kjøretøyet endres i samsvar med endringen av tillatt .