Opsamling af regnvand fra tage

Ved at opsamle regnvand i eksempelvis en regnvandstank og genbruge det, får du gratis vand til disse formål. Må du bruge regnvand fra tage med asbest? Må en nedgravet olietank bruges til opsamling af regnvand til.

Hvorfor genbruge regnvand? Er der regnvan som ikke. Brug regnvand til toiletskyl, tøjvask og havevanding – spar 50.

Find alt i regnvandstanke, regnvandsanlæg, regnvandstønder og regnvandsbeholdere. Fragt til døren og køb online. Den sidste, og set i et lidt større perspektiv, måske vigtigste grund til at indsamle regnvand fra dit tag er miljøet. Vi er ganske forkælede her i DK, med alt det gode grundvand som vi mere eller mindre bare kan drikke.

Hillerød Forsyning hillerodforsyning. Bilag_19_Notat_vedr__opsamling_a. Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask.

Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask i. Mange private husejere har installeret regnvandstanke, der opsamler regnvand , så det kan genbruges til fx tøjvask, toiletskyl og havevanding.

Nogle genbruger regnvand for at . Der bør bruges regnvand fra tage i stedet for drikkevand til wc-skyl og i vaskemaskiner. Ved at bruge regnvand der, hvor vand af drikkevandskvalitet ikke er nødvendigt, sparer man både på pengene og på naturens ressourcer. Vand-rende til nedsivning eller opsamling. Hvad kan du bruge regnvand til . Resten af året vil det være et tilskud til energiforbruget i husstanden.

Solpanelerne kan enten lægges ovenpå eller bygges ned i taget, eller kan stå på jorden, alt efter dit ønske. Vi leverer solpaneler, solvarmebeholdere, akkumuleringstanke m. Hvis man følger den gældende lovgivning, er der ikke mulighed for kontakt mellem regnvand og drikkevand i anlæg til opsamling og genanvendelse af regnvand til wc-skyl, siger hun og lægger skylden for de få danske anlæg på det , hun kalder en afvisende holdning hos flere aktører på området. Men du kan spare hele beløbet, hvis du selv opsamler regn-vandet fra dit tag og benytter det til have-vanding – men: Er vandkvaliteten. Ved metode b) kan vandet fra egnede tagflader med tegl, beton og skiffer anvendes til toiletskyl og tøjvask. Vandet kan desuden bruges til vask af biler, maskiner mv.

Der må kun anvendes regnvand , som er opsamlet på egnede tage. Brug af regnvand til toiletskyl er en oplagt miljøgevinst, men regnvandsanlæg er ikke billige. I bedste fald kan investeringen hentes hjem på ti år, men det kræver, at du bor det rigtige sted. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med Rørcenter-anvisning 00 juli. Erhvervsministeriet og Miljøministeriet.

Og så er der simpelthen noget dybt tilfredsstillende ved at vande med eget regnvand.

Denne artikel tager udgangspunkt i figuren nedenfor, hvor vi starter med opsamling af brugsvand og ender med nedsivning. Brugsvand Åben vandrende Vandbassin Grøft Vandtårn Reservebeholder Vandpost Nedsivning . Tagpap kan dog anvendes i forbindelse med opsamling af tagvand til toiletskyl. Kommuneplantillægget stiller krav om, at der, i alle nye lokalplaner for boliger, opsamles regnvand fra tage , til brug for wc-skyl og tøjvask. Da opsamling af regnvand fra erhvervsbyggeri og kommunale bygninger er omfattet af . Hvis du også har interesse i at spare en del penge ved opsamling af regnvand og gerne vil have det bedste løsning, så lad nogle professionelle rådgive dig. Vandforbruget i en bolig er ca.

Tagflader af følgende mat e rialer er uegnede til opsamling af. Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen – Center for Miljø, Københavns Kommune.

B) Skal vi anbefale brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, dvs. C) Er faskiner en god idé og kan de bruges. En tank er installeret under jorden, og alt regnvand fra bygningens tag løber ned i tanken.

Et overløbsrør sikrer, at tankens vandstand aldrig overstiger det angivne niveau. Tilslut en pumpe til tanken for at opnå din egen – og frem for alt gratis – adgang til vand! Du behøver ikke betale for vand til havesprinkleren, og du sparer . Lokal nedsivning fungerer ve at regnvandet i stedet ledes ud i haven, hvor det siver ned i jorden og bliver til grundvand.