Permeabel betydning

Søgning på “ permeabel ” i Den Danske Ordbog. Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Permeabel , gjennomtrengelig. En skillevegg kalles permeabel når en gass eller en væske kan diffundere gjennom den.

Veggen kalles semipermeabel når den er gjennomtrengelig for enkelte molekyler eller ioner, men ikke for andre.

Vannmolekyler slipper uhindret gjennom. Man sier derfor at membranene er differensielt permeable (semipermeable, halvgjennomtrengelige). Ioner og andre løste stoffer kan derimot passere . Dette er en artikel med en flertydig titel. Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold. Hvis du fulgte en henvisning hertil, så gå venligst tilbage og ret henvisningen til at føre til den rigtige artikel.

Egenskapen er uavhengig av hvilken væske som strømmer i materialet, så lenge dette er en newtonsk væske med laminær strøm.

Materialer med gode transportegenskaper sies å være (høy) permeable , mens et materiale som ikke . Finn synonymer til permeabel og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. I en tid hvor Danmark får stadig større udfordringer med afledning af regnvand i byerne, får permeable belægninger en større betydning. For at undersøge, om en ønsket permeabel belægning er en god løsning et bestemt sted er det vigtigt at teste og dokumentere belægningens bæreevne og egenskaber til at infiltrere . Engelsk tillægsord: permeable. Rock that is permeable by water.

Termer med lignende betydning , porous, semipermeable. Se også, leaky, pervious. Den_levende_celles_membranp.

Endvidere så har koncentrationsforskellen også en stor betydning for hvilemembranpotentialet, eftersom at denne bestemmer hvor stor fluxen skal være ind i . Der opbygges således en væg af jern, som er permeabel for grundvan og hvor chloralifaterne reduceres ved passage. De tre reaktionsmuligheder er vist nedenfor. RCl angiver her det chlorerede opløsningsmiddel. Oxidation af jernet fører til fældning af Fe(III)oxider, hvorved væggen kan miste .

I byområderne udgør vejene en stor del af de befæstede arealer, og det vil derfor være af stor betydning , hvis vandet fra vejene enten nedsives eller forsinkes, så det ikke genererer direkte afstrømning til kloaksystemet. I den forbindelse har flere producenter arbejdet på at skabe en permeabel belægning, . Nogle jordarter, eksempelvis lerjor har generelt meget små hulrum, og hulrummene er dårligt forbundet, Dvs. Der er både tale om lav permeabilitet og Porøsitet . I biologien og fysikken blir nemninga brukt om hinner og skiljeveggar som væske- og gassmolekyl kan diffundere gjennom.