Platons hulelignelse romantikken

Først og fremmest betyder lignelse en historie, som i virkeligheden betyder noget noget andet. Det vil sige at det er en forklaring på hvordan visse ting hænger sammen. De er lænket om kroppen og hovedet, . Denne hulelignelse blev brugt som et eksempel gennem romantikken , på hvordan mennesket skulle rive sig løs og finde i en dybere mening med livet. Platon så verden delt i to: det åndeligt, som han kaldte idéernes verden, og det jordiske, som han kaldte fænomenernes verden.

Hans filosofi er altså baseret på en dualistisk grundlag.

Med hulelignelsen forklarer Platon. Hulelignelsen går ud på, at der . Jump to Platons egen fortolkning – Platon er ikke tilfreds med bare at antyde tingene, så han fortolker lignelsen: “ Dette billede, hulelignelsen , må vi bruge i dets helhed over for alt, hvad der er blevet sagt. Nyplatonismen bygger, som navnet antyder, på den antikke filosof Platon.

I Platons filosofi er verden delt i et åndeligt og jordisk rige, som kaldes henholdsvis ideernes og fænomenernes verden. Fangerne i hulen kan kun se én vej, da deres . Du skal være logget ind for at se denne side. ROMANTIKKEN : DRAMAET OM ÅND.

En opfattelse, som hævder, at livet består af to modsatrettede principper fx mennesket består af . Den bygger på den græske filosof Platons tanker og selve den filosofiske strømning, , som har eksisteret fra omkring år 250. Dominerende livssyn i Romantikken 7. Platons hulelignelse plattysk (nedertysk) 180f poesi og prosa poesi. Det dualistiske verdenssyn 9. En verden der gemmes og den vertikale bevægelse 10. Skrubtudsens rejse og sammenhængen ml. Sen romantik , Nationalromantikken.

Havde tabt en masse krige. Ordet platonisme kommer fra en græsk filosof, ved navnet Platon. Han havde en stor indflydelse i romantikken. Folk brugte Platon lignelsen til at beskrive mennesket. På den måde at mennesket ikke skal holde fast i en ting, men at mennesket burde slå sig løs.

Helten i hulelignelsen kan i Romantikken sammenlignes med kunstneren, digteren, etc. Kunstneren har altså en mulighed for at få et indblik i en klarere verden. Formål: At eleverne læser et helt værk fra den græske oldtid i form af Platons Symposion, så de ved selvsyn får en. Platon bruger denne hulelignelse og fangerne til at illustrere mennesket på jorden.

I tilknytning hertil evt.

Staten ( hulelignelsen ) og.