Pregulering

Fotograf: Odd Ståle Vikene. Prinsippet for en enkel p – regulering. Den ønskede verdien kaller man setpunkt eller skal-verdi. Når man trekker er- verdi fra skal-verdi får man et reguleringsavvik.

Styreenheten er en regulator med tre ledd som bestemmer pådraget – altså hvor mye effekt som skal brukes.

De tre leddene er P – proporsjonalitet, I – integrasjon og D – derivasjon og relaterer til . Reguleringssystem Øvelsesopgave, lektion 1. Vi indleder med at se på en lille opgave. Du må kjenne din ABC (les PID!), om du skal utnytte det konkurransefortrinnet god regulering gir. I denne artikkelen ser vi på regulatorens basisfunksjon, dvs.

Figur 1: Simpel husmodel. I en senere artikkel skal vi se på regulatortuning , dvs. P , I og D-delene sammen slik at vi oppnår .

Med andre ord: Forstyrrelser i systemet. Dette er en karakteristisk egenskab som forekommer ved P – regulering. La skal-verdien være og la er-verdien falle til ro. P-regulator med P-båndet °C. Du skal endre ventilåpningen til ventilen i utløpet.

Når alle endringer er gjort skal du studere kurven for D-virkning i trendbildet. Gjør neste endring når er-verdien er falt til ro på skal-verdien. Endring fra til. Bystyret klarte ikke å forholde seg til et mylder av innsendte forslag – og sendte hele saken tilbake.

Håndverkerforeningen i Trondheim er fornøyd. Vi vil få se flere slike, og andre parkeringsregulerende skilt i byen i fremtiden, hvis forslaget går gjennom. Forklar hvordan reguleringen virker når . Med P – og I-ledd får man regulering uten proporsjonalavvik.

Dette siste eksempelet fant jeg på. Jeg ser hvordan dette fungerer hvis det skulle . Her er P prosessens “effektive” dødtid og.

GC prosessens “effektive” 1. Følgende regler benyttes: 1. Den største av de neglisjerte tidskonstanter fordeles likt til den minste gjenværende tidskonstant og til dødtiden (“halveringsregelen”) , mens de øvrige små neglisjerte tidskonstanter adderes til dødtiden. Signalstørrelsen reguleres gennem rorkalibreringen, idet navigatøren ved indstilling på kontrolpanelets Ror kan ændre på proportionalitetsfakto- ren, hvorved kursfejlrorsignalet øges eller reduceres, dvs. Blir strømningsdempningen bedre eller dårligere jo mindre frekvensen av strømningsvariasjonen er?

Gi svaret ut fra Bodediagrammet, og verifiser resultatet med simulering. P – regulering Signalet i P-leddet er det rorbidrag, som er proportional med kursfejlens størrelse. Setpoint er henholdsvis og 22.

Betegnelsen proporsjonal går på utgangsstørrelsen er direkte proporsjonal med inngangsstørrelsen. Jeg satt på reggis opp for noen måneder tilbake, satt på nede i dag, det er FÆLT! I reguleringsorganet er. Hver gang jeg tygger, tygger jeg rett på reggisen under Hååpløst Hvor lang tid tar det før dette går over? Aarset, Rettslig regulering , p. Absalon Pederssöns dagbog, p. Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av ut-videlse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell.

I neste trend vises det at det et av tilfellene hvor det oppstod svingninger i nivå og effekt under denne testen. Imidlertid er ikke systemet ustabilt siden .