Psykrometer

Derfor særdeles velegnet både til stationært – og feltbrug. Består af termometre, hvoraf det ene er forsynet med en sok, som er anbragt i en vandbeholder. Derved fremkommer en temperaturdifference mellem termometrene.

Ud fra differencen aflæses den relative . En Psykrometer består av två termometrar varav denna en är genomdränkt med en fuktig trasa medan den andra är torr.

Hålls termometrarna i samma luftflöde kommer termometrarna att uppvisa en temperaturdifferens. Denna differens uppstår på grund av att vatten kommer att förångas från den fuktiga termometern. Unsubscribe from Jens Peter.

Et psykrometer er et instrument for å måle våttemperaturen og dermed finne relativ fuktighet. Et slyngepsykrometer til bruk utendørs Innsiden av en Stevensonskjerm som viser et motorisert psykrometer Hygrometer er et instrument som blir brukt for å måle fuktighet. Beställ idag, leverans imorgon! Den relative fugtighed måles med et psykrometer , som består af to ens præcisionstermometre.

Det ene termometer virker som et almindeligt lufttermometer og kaldes det tørre Tørt Psykrometer termometer.

Det andet termometer er forsynet med en væge eller strømpe omkring kviksølvbeholderen og kaldes det termometer . De är placerade i ett ventilerat rör där den våta termometern hålls fuktig via en förbindelse med en behållare med destillerat vatten. Den värmekrävande avdunstningen är högre ju torrare luften är. En psykrometer är uppbyggd av två termometrar, en som mäter torr och en som mäter våt temperatur.

Ju större skillnad det är . Gotlands försvarsmuseum, Europeana. IMAGE Etnografiska museet, Europeana. Psykrometer (gr. psychein – kjøle) – Instrument for å bestemme vanndampinnhold i luft som relativ fuktighet eller vanndamptrykk eller konsentrasjon. Assmann psykrometer baserer seg på en vifte som trekker en luftstrøm forbi et tørt og vått termometer.

Forskjellen i temperatur mellom det tørre og fuktige . Swedish-French dictionary. Til måling av relativ luftfuktighet. Trenger ikke kalibrering, er velegnet både stasjonært og i felt.

Det består av termometre, hvorav det ene har en strømpe stående i en vannbeholder. Temperaturforskjellen mellom det to termometrene gjør de mulig å avlese relativ fuktighet i med stor nøyaktighet. För att mäta den relativa fuktigheten och temperaturen.

Mycket noggrant instrument som aldrig behöver justeras.

Efter att ha avläst de två termometervärden (en termometer med en i vatten indränkt trasa) hittar man aktuell fuktighet med hjälp av den tryckta tabellen. Tabellen anger behaglighetsområde för atmosfärisk fukt. Nøyaktighet: ±rH (nominelt). Stasjonært psykrometer som er optimalisert for langtidsmålinger og høye temperaturer.

Føleren passer til Ahlborn måleinstrumenter, og måler tørr- og våttemperatur, relativ luftfuktighet og duggpunkt. Pædagogisk måling af relativ luftfugtighed. Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including.

Norwegian- Sinhala-Norwegian Multilingual Dictionary. Vi sender ordren din samme dag som du bestiller!