Ptransferrin

Human transferrin is encoded by the TF gene. Although iron bound to transferrin is less than 0. Transferrin glycoproteins bind iron tightly, but reversibly. Ungefär av kroppens järn finns bundet i transferrinkomplex.

Tillsammans med P-Järn vid utredning av fall med oklar anemi samt vid misstanke om hemokromatos.

StockholSjukvårdsremiss STH, Annan analys. För undersökning av järnöverskott vid exempelvis hemokromatos är P-Järnmättnad ofta en bättre parameter. Metod: Immunkemi, turbidimetri.

Allmän Ingår även i P-Järnmättnad. Instruktion for rekvirent: Det anbefales at patienten er fastende og evt. Prøvetagningsrør: Rør med gel til plasma.

Function and regulation of transferrin and ferritin. Ponka P (1), Beaumont C, Richardson DR.

Author information: (1)Lady Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital, Montreal, Quebec, Canada. Iron represents a paradox for living systems by being essential for a wide variety of metabolic processes . TFR values in RR-S patients were comparable to those found in controls ( P = 1). Haemoglobin values as well as iron and transferrin levels were . Characterisation of the non- transferrinbound iron clearance by the rat liver, J. Efficient clearance of non – transferrin -bound iron by rat liver, J. Increase of transferrin in regenerating rat liver cells after partial hepatectomy, Biochem. When applied alone, transferrin was reproducibly separated into passthrough ( P – transferrin , fractions 3–4), retarded (R-transferrin, fractions 5–7), and bound and eluted fractions (B-transferrin), according to the differential elution positions of PA. Phorbol ester treatment increases the exocytic rate of the transferrin receptor recycling pathway independent of serine-phosphorylation, J. Intracellular activation of protein kinase C and regulation . Molecular characteristics of the transferrin -receptor complex of the rabbit reticulocyte, . Octave JN, Schneider YJ, Hoffmann P , Trouet A, Crichton RR.

The influence of lysosomotropic agents, iron chelators and colchicine on the uptake of iron and transferrin. Ohgami RS, Campagna DR, Greer EL, Antiochos B, McDonald A, . Blodprøveanalyse der ikke anvendes rutinemæssigt i Danmark. Analysen kan være indiceret ved uklare tilfælde af jernmangel.

Monoclonal antibodies: their role in human genetics.

Regions of complementarity between the messenger RNAs for epidermal growth factor, transferrin , interleukin-and their respective receptors. Vid diagnostik av järnbrist och kontroll av behandling av hemokromatos är oftast bestämning av P -Ferritin bättre än P -Järn. Som akutprov vid överdosering av järntabletter.

Statisticallv significant linear regression. Totalt järninnehåll i en .