Regnvandstank til toiletskyl

Genbrug regnvand med en regnvandstank. Find alt i regnvandstanke , regnvandsanlæg, regnvandstønder og regnvandsbeholdere. Fragt til døren og køb online. Installationsvejledning til.

Herfra anvendes vandet via en pumpeløsning i toiletter, vaskemaskiner, ved havevanding og bilvask mv. Kun 3danske parcelhuse har installeret anlæg, der gør det muligt at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Regnvandsanlæggets størrelse. Spørg forhandleren til råds om, hvilken størrelse der passer dig. Hvorfor ikke genbruge regnvandet til tøjvask og toiletskyld ? Kan det betale sig med regnvand i toilettet? Brug af regnvand til toiletskyl er en oplagt miljøgevinst, men regnvandsanlæg er ikke billige. Danskerne bruger typisk genbrugsregnvand til toiletskyl , tøjvask og vand til haven.

Hvordan finder jeg det billigste tilbud? Hvad kan jeg bruge det .

Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyld , tøjvask og havevanding kan vi spare på vores værdifulde drikkevandsressourcer. De seneste års kraftige skybrud har betydet store belastninger på vores kloakker og rensningsanlæg – og mange boligejere har haft vand i kældrene. Mange private husejere har installeret regnvandstanke , der opsamler regnvan så det kan genbruges til fx tøjvask, toiletskyl og havevanding. Nogle genbruger regnvand for at . Råd og vejledning hos Inja.

Herunder finder du løsninger til genanvendelse af regnvand i huset og haven – f. Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask i. Svømmende indsugning med filter til pumpen. Kontraventil (kan være monteret i pumpen(6). Den milde vinter har gjort at det har været let at grave regnvandstanke i jorden og det fortsætter her i. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank , der gør det muligt at bruge regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Det sparer på det dyre drikkevan og derfor giver. Tanken skal være dimensioneret efter husets og husstandens størrelse, og den skal være udformet, . En regnvandstank bruges til at opsamle regnvand fra tage. Fritstående tønder og søjler, tanke til nedgravning i jorden og kældertanke. Der findes forskellige typer af regnvandstanke.

Efterfyldning med drikkevand.

Fare for forurening af den offentlige vandforsyning. Eksempel på det usynlige anlæg i. Overordnet beskrivelse af anlægget. Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask.

Vi skal til at bygge nyt og overvejer at anskaffe en regnvandstank til nedgravning. Ideen er naturligvis at spare på vand- og tilslutningsafgifter. Tanken ligger i jorden og vandet bruges til toiletskyl , tøjvask og udendørs vandhane ( havevanding, bilvask). Det kostede ikke noget at få det tilsluttet til toilet og . Du slipper for aflejringer af kalk i toilettet og bru- ger mindre rengøringsmiddel og kalkfjerner. FIGUR 2: SKITSE AF REGNVANDSANLÆG MED NEDGRAVET REGNVANDSTANK.

I denne rapport beskrives. Tano L regnvandsanlæg leveres med regnvandstanke i beton til nedgravning i .