Risø atomreaktor

Akademiet for de Tekniske Videnskaber forestod udvalgsarbejdet, der gik forud for finanslovsbevillingen, og blandt de ledende kræfter var . Den sidste danske atomreaktor bliver nu pillet fra hinanden. BT fulgte det yderst farlige arbejde på Risø. Mange danskere er måske ikke klar over det, men Danmark har i adskillige årtier, på trods af folkelig og politisk enighed om det modsatte, været en atomkraft-nation med tre fungerende atomreaktorer . Danmarks første reaktor, DR gjort kritisk (startet op) for første gang. To år senere fik vi også kontrakt på DR2. Det var den tidligere regerings forskningsminister Birte Weiss (S), der lukkede og slukkede for års dansk forskning i en fredelig udnyttelse af atomkraften.

Nedrivningen af den største atomreaktor på Risø -anlægget risikerer at ende galt. Det mener Karsten Stendal, tidligere driftchef i Dansk Dekommissionering, der står for afviklingen af de gamle reaktorer. Det ender med at blive et gør-det-selv- projekt, for ingen af de nuværende medarbejdere har . Risø fra atomkraft til Bæredygtigt Energi.

Forskningscenter Risø , Roskilde. Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, R. Så længe Niels Bohr levede, var hans ord lov. Valget faldt på halvøen Risø ved Roskilde. Risø blev købt og med ekspresfart omdannet til Danmarks nye forskningsinstitution. Det eneste sted i Danmark, hvor man har en atomreaktor.

En lille én, men alligevel. I starten var der en vis lokal stolthed knyttet til placeringen, men i takt med atommarcherne i tresserne og den nu højlydte modstand mod atomkraft er glæden ved den nære nabo kølnet en del. En måned efter anbefalingerne fra Risø gav direktøren for Udenrigsministeriet, Nils Svenningsen, tilladelse til den amerikanske ambassade i Danmark til, at USA kunne opføre en atomreaktor på Camp Century.

Selv om vore nabolande opførte atomkraftværker, blev planerne skrinlagt i Danmark – og forsøgsanlægget opgivet og udfaset. Anlægget blev af sikkerhedsmæssige grunde placeret på . Risøs atomreaktor bør ikke lukkes nu, blot fordi den nuværende forskningsminister tilfældigvis er en glødende atomkraftmodstander. Erik Nonbøll på Risø DTU samt lektor i acceleratorfysik Niels Hertel fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Forsøgsanlæg Risø atomenergi. Da jordskælvet indtraf, lukkede man reaktoren ned ved automatisk at stoppe de radioaktive kædereaktioner.

Forsidevignetten er en fotomontage symboliserende den deling, som menneskets verden har undergået, en kløvning i selve vores fundamentale indstilling til tingene i Teknoti og Kultisme, her repræsenterede ved henholdsvis en atomreaktor på Risø og et k . Er det så ikke rimeligt nok, at atomaffaldet skal opbevares her i kommunen? Nogle får det til at lyde som om, atomaffaldet kun stammer fra Risø , men det er ikke korrekt. En stor del af det opbevarede . Så vil jeg inden år have startet reaktoren og dermed igen sat . Pakken indeholdt 1kilo let misfarvede iskerner, hentet på dybder helt ned til meter under indlandsisen i Grønland. De skal nu studeres nærmere af forskere fra blandt andet Risø DTU og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). FN-udsendingen var Baskut Tuncak.

Der var en verden til forskel på en nedsmeltning af en atomreaktor og en radonforurening, men så snart folk sagde “radioaktivitet”, gik medierne rutinemæssigt i selvsving. Billedet skiftede til en ny ekspert, denne gang en mindre fotogen en der til gengæld var fra Risø. Tillater start av lekk atomreaktor. Haldenreaktoren lekker mer enn to liter radioaktivt tungtvann hvert døgn. Det framkommer i ett nytt notat fra eieren av reaktoren.

Likevel tillot Statens Strålevern i går oppstart av den gamle reaktoren ( Oppdatert 29. januar 10).