Risø forsøgscenter

Akademiet for de Tekniske Videnskaber forestod udvalgsarbejdet, der gik forud for finanslovsbevillingen, og blandt de ledende kræfter var . DTU Risø Campus ligger ved Roskilde Fjor ca. Tog Tag et tog fra Hovedbanegården – der er hyppige afgange. Forskningscenter Risø , tidl.

Stor lettelse: Atomaffald skal blive på Risø.

Svaret på, hvad der skal ske med de radioaktive efterladenskaber fra Forsøgscenter Risø , skulle have ligget klar som et politisk beslutningsgrundlag nu, men det er blevet forsinket – indtil videre til årsskiftet. Det oplyser Sundhedsministeriets konsulent, John Erik Pedersen, til Ingeniøren. Niels Bohr Instituttet har netop udnævnt seniorforsker Kim Lefmann fra forsøgscenter Risø til adjungeret professor i neutronspredning.

Bortskaffelse af radioaktivt affald. Regeringen foreslår, at radioaktivt affald skal opbevares i yderligere til år på Risø. Det blev afskibet til Risø Forsøgscenter i Danmark for en eventuel udvinding af uran.

Hele området er geologisk set uhyre spændende, og flere af områdets omkring 2forskellige mineraler er kun fundet her. Danmarks første reaktor, DR gjort kritisk (startet op) for første gang.

DR var den første af i alt tre planlagte reaktorer, som skulle udgøre rygraden i Atomenergikommissionens (AEK) forsøgsanlæg på Risø , hvis formål var at fremme atomenergiens fredelige udnyttelse til . Det danske atomaffald er midlertidigt opbevaret i 200-liters tromler. Affaldet stammer dels fra sundhedssektoren og industrien og dels fra forskning på Risø. Venstre: God idé at lade atomaffald blive på Risø. Forsvaret iværksatteenOperation NulNordmed henblikpåatvurdere, hvorledes forsvaretfremover kunne operereiNordgrønland.

Arbejdsgruppens virke resulterede bl. Der er indsamlet jor mos, rensdyr, sø- og havsedimenter, muslinger, fisk og sæler. Afdelingen deltager i analysearbejdet sammen med DMU”s Afdeling for Miljøkemi og Forsøgscenter Risø. Afdelingen publicerer i videnskabelige tidsskrifter og udsender en række specialrapporter om . Følg med i arbejdet med at nedbryde Danmarks største forsøgsreaktor DRfra det tidligere Forsøgscenter.

Det sidste anlæg på Forsøgscenter Risø tages ud af drift efter mistanke om læk i reaktortanken. Folketinget beslutter, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for slutdepot for lav- og mellemaktivt affal og undersøgelser af hvordan det radioaktive affald bedst kan opbevares i fremtiden,. Her får du et overblik over politiske beslutninger og forskellige aktiviteter i sagen.

Det konkluderer et nyt notat fra eksperterne i Geus, De Nationale Geologiske Undersøgels Foto: Niels Ahlmann Olesen 10. Risø forsøgscenter , Roskilde, Denmark.