Teknik og miljø aarhus kommune

I Teknik og Miljø løser vi opgaver under overskriften Vi skaber løsninger sammen. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk og . Den politisk ansvarlige er rådmand Bünyamin Simsek (V). I spalten til højre kan du finde kontaktoplysninger på . Aarhus Kommune byder på et væld af oplevelser i de grønne områder.

Hos Natur og Miljø er naturbeskyttelse og gode oplevelser i centrum.

Har du styr på reglerne? Læs mere om boligstøtte på borger. Afdeling: Teknik og Miljø. Send kommentar: Teknik og Miljø. Endnu en chef er færdig hos Teknik og Miljø.

Hans fratræden kommer i direkte forlængelse af fyringen af direktøren i Teknik og Miljø , Erik Jespersen, i sidste . Direktør for Teknik og Miljø ,. Tilmeld dig LinkedIn i dag – det er gratis.

Og fordi stillingen giver mulighed for at øve indflydelse på . I Fjernvarme står vi overfor store strategiske udfordringer i de kommende år. Da en af vores forretningsudviklere har søgt nye udfordringer, har vi nu brug for nye . Center for Byens Anvendelse giver tilladelser til offentlige åbne arrangementer, sportsevents, filmoptagelser, bagagerumsmarkeder, . Af Peter Svith Skou-Hansen. På byrådsmødet onsdag aften på rådhuset besluttede politikerne at vente med at ansætte en permanet direktør, indtil man har fundet ud af, hvem der skal være . CITATER FRA ARTIKLEN: Skandalesagen i Teknik og Miljø har foreløbig kostet en direktør og to forvaltningschefer jobbet og udløst en strøm af skriftlige påtaler og advarsler til ledende medarbejdere. Der er politisk enighed om, at ansættelsen af en ny, blivende direktør for Teknik og Miljø udskydes til, at det er besluttet, hvem der skal være rådmand for Teknik og Miljø i den nye byrådsperiode. I stedet skal den 59-årige Erik Møber have posten midlertidigt.

Vores opgaver spænder vidt fra etablering store nye . Smart City løsninger tilbyder omkostningseffektive alternativer til mere traditionelle fysiske tiltag. Begrænsede økonomiske ressourcer til anlægsinvesteringer. Fysiske begrænsninger og ønsker til prioritering af byens rum vanskeliggør udvidelse af eksisterende infrastruktur. Hensyn til mennesker, klima og miljø medfører .