Teknik og miljø herning

Teknik og Miljø er en del af din hverdag. Vi finder sammen de gode løsninger og yder den service, der gør vores kommune til dit sted at leve og drive virksomhed. Hvad er kerneopgaven for afdelingen Miljø og Klima? Afdelingsleder Lene Kimø fortæller om opgaver i afdelingen Miljø og Klima.

Hun kommer fra en stilling som afdelingschef for Arealerhvervelse i Vejdirektoratet.

En af vores erfarne byggesagsbehandlere har søgt nye udfordringer. Vores overordnede værdier er udfoldelsesfrihe økonomisk sans, god dømmekraft og professionalisme. Vores primære opgaver er bygherrerådgivning for de øvrige forvaltninger, planlægning og styring af vedligeholdelse af kommunens ejendomme, energirenovering, rådhusadministration, administration af udlejningsejendomme . Hun overtog stillingen den 1. Lotta Sandsgaar der er vendt tilbage til Norddjurs Kommune, nu som miljø – og kulturdirektør.

Efter sin eksamen fra Aarhus . Sofie Faarup Britze er år og cand. Find vejbeskrivelse, kontaktinfo, regnskabstal, ledelse, bestyrelse og ejere.

Du skal have interesse for . Til brug for denne kortlægger kommunen CO2-udledningen fra alle de væsentlige sektorer nemlig: El – og varmeproduktion og forbrug, trafik, og landbrug, på et niveau hvor man både kan se borgernes, virksomhedernes og kommunens egen udledning. Herning Kommune skal udarbejde en klimaplan. En sag med denne kompleksitet ville ? Han mener, at Dagbladet blander bananer og æbler. Altinget : miljø leverer nyheder, debat og baggrund om dansk miljøpolitik.

Udtalelse til sag om ansøgning til indvinding af råstoffer uden for et udlagt råstofgraveområde på en del af ejendommen matr. Sunds Præstegår Sunds . Dette svarer til cirka 3ha afgræsningarealer. Mulighed for realisering af skovrejsning ved. Lysgård Sø i Vildbjerg):. P19-2-Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen.

Fjernelse- eller ændringer til 118. Eventuelle ændringer skal foretages hos eget . Yderligere information: Hjemmeside. Vi har travlt og modtager rigtig mange byggesager i øjeblikket.

Vores sagsbehandlingstider er som konsekvens heraf udfordrede, fordi der samtidig efterspørges en hurtigere sagsbehandling.

Derfor har vi i afdelingen Byggeri, Jord og Grundvand brug for en ny .