Termostat med løs føler

Anvendes hvor romluften fritt kan passere forbi føleren. Derfor vælger fagmanden at installere en termostat med løs føler , der måler temperaturen der, hvor føleren bliver monteret. Inde i føleren er en væskebeholder, der fungerer som et normalt termometer. Termostaten klikkes fast og spændes på normal vis. Herefter kan føleren hives ud til den ønskede afstand.

Logg in for å se pris informasjon.

Vis erstatningsartikkel. Indstillingsområde: 5-°C. Danfoss RA termostat med snepp-kobling. Se også tilbehør nedenfor. Plasseres TRV 3med innebygd føler vinkelrett på en ventil med føleren oppover kan føleren påvirkes av varmen i røret under og dermed stenge tidligere.

Derfor bør man i de tilfeller benytte termostat med løs føler , og føleren plasseres, hvis mulig, midt under radiatoren eller sentralt i rommet. Mellom hvert siffer på . TERMOSTAT TRV 3LØS FØLER 25M. GCK8Leverandørnummer.

IMI HYDRONIC ENGINEERING. Dersom du mangler føler tilknyttet varmekablene, kan du få termostater levert med IR- føler (infrarødt lys). IR-føleren måler temperaturen ved å ”se” på gulvets overflate, i motsetning til tradisjonelle gulvfølere som måler temperaturen nede i gulvet. Dermed reguleres varmen etter overflatetemperaturen på gulvet, akkurat der vi . Gratis fragt til nærmeste Sanistål butik gælder for størstedelen af sortimentet! I front på termostatene er det en lysdiode som lyser når varmen er innkoplet.

For større belastninger kan termostatene styre kontaktorer. For høyere lukkekraft, lavere vedlikeholdskostnader og problemfri drift. Alternativ med løs føler. For montering slik at føleren ikke påvirkes av varme fra radiatoren. Fast innstilte maksimums- og minimumstemperaturer bidrar til reduserte driftskostnader.

Dyklomme anvendes når termostaten anvendes på en PUSH eller m kapilarrør. Danmarks største VVS forhandler på nettet!