Tilspænding drejning

Vendeskærets form og størrelse. Kvalitet og indstillingsvinkel. Tilspændingen skal være mindre end næseradius maksimal 0. En for lille tilspænding kan give dårlig spånbrydning og forkorte standtiden på værktøjet.

Overfladeruhed ved drejning (Ra).

Teoretisk beregning af overfladeruhed ved drejning. Beregning af tilspænding s ra-drejeformel-s. Eller emnet roterer i forhold til det skærende værktøj f. Skærehastighed = periferihastighed.

D = diameter (emnets diameter ved drejning , værktøjets diameter ved fræsning og boring). Kombinationer mellem stor spåndybde og høj tilspænding. Operationer, der kræver den højeste skærkantsikkerhed.

Medium til lette skrubbearbejdningsoperationer.

Bredt udvalg af kombinationer mellem spån – dybde og tilspænding. Nogle af drejeprocessens vigtigste procesparametre er bl. Grov- og finbearbejdning. Ved grovbearbejdning ( skrubbearbejdning) er til- spændingen større end ved finbearbejdning (slet- bearbejdning). Valg af skærende værktøj.

Dre- jebænkene på skolerne er manuelle universal- drejebænke inden for drejelængderne til m. Diameter på emnet ved drejning , opgives i mm. Er en matematisk konstant = ap = Spåndybden, opgives i mm. Metode til opnåelse af en stor præcision ved indvendig drejning med slanke udborestænger, hvor nedbøjningen af stangen påvirker den opnåede diameter. Hvis spindlens hastighedsgrænse hindrer, at deres kapacitet kan udnyttes fuldt u kan maksimal produktivitet opnås ved at anvende højere tilspænding.

Disse to kvaliteter er fremragende valg til drejning af udvendig diameter, kopidrejning og profildrejning, og de sikrer en forudsigelig performance for . Ks = materialet snitkraft modstand. Værktøjsnæseradius rε=0. Spåndybde, tager man en lille fedt spån, får man sjældent en fin overflade, i lidt dårlige stålkvaliteter, skal man ofte op i – mm i spåndybde for at få en hæderlig overflade.

Huvedbevægalse – Slibning. C er skærehastigheden, Dc er værktøjets diameter ( fræsning) eller emnets diameter ( drejning ). Formlen for beregning af omdrejningstallet er.

Ved fræsning udregnes tilspændingshastigheden ved at gange tilspændingen pr. Til aluminiumlegeringer med et Si-indhold over , CD05. Bør bruges, da værktøjslevetiden for hårdmetalkvaliteter reduceres dramatisk.

Hvis du ønsker at opnå en overfladefinish af høj kvalitet, bør du overvejeCD 15. Kølevæske i forbindelse med bearbejdning af aluminium bruges primært til spånafgang. ISO platter til drejning af rustfrit stål a : Lagerføres.

Negative platter (udvendige drejeværktøjer).